Wat is Human Design?

18 jan 2024 | 0 Reacties

Officiële bronnen spreken over Human Design als wetenschap.
Het is zogezegd een logisch en empirisch systeem dat je zelf kan testen.

Maar voor mij is het verhaal veel genuanceerder dan dat.

Ik zou het om te beginnen geen wetenschap noemen, althans niet in de traditionele zin van het woord.
Er is namelijk op dit moment geen manier om dit op een objectieve manier te testen en met beoordeling van vakgenoten.
Misschien wordt het in de toekomst ooit een wetenschap, wie weet.

Het beste wat ik ervan kan maken is dat het eerder aanleunt bij een kunstvorm. Levenskunst.
Deze term wordt ook vaak gebruikt bij het omschrijven van wat Human Design is: de kunst van het “differentiëren.”
Het gaat om het ontdekken en omarmen van jouw uniekheid, jouw unieke zijn in een uniek, menselijk leven.

Human Design is een synthese van verschillende esoterische modaliteiten — de Chinese I’Tjing, het Hindoe-Brahmaan chakrasysteem, Westerse astrologie en de Joodse Kabbala — en bevat elementen die we kennen uit bepaalde wetenschappelijke strekkingen, zoals biochemie, genetica en kwantummechanica.

Het is echter niet zo dat Human Design deze modaliteiten in zijn geheel meeneemt of wetenschappelijk kan onderbouwen. Het neemt slechts aspecten uit bovengenoemde modaliteiten en brengt ze samen tot een nieuw begrip, een nieuw systeem.

Het verhaal

Het was begin januari 1987, op het eiland Ibiza. Robert Alan Krakower kreeg een onverwachte mystieke ervaring met “een Licht” en “een Stem.” Gedurende 8 dagen kreeg hij een stroom aan informatie te verwerken die uiteindelijk leidde naar het ontstaan van het Human Design Systeem. Voortaan ging Robert Alan door het leven als “Ra Uru Hu.”

In 1989 schreef Ra Uru Hu zijn Rave I’Ching. Daarna volgden een aantal publicaties over het Human Design Systeem. Ra Uru Hu reisde de wereld rond om het Human Design Systeem te onderwijzen. Hij stierf in 2011, waarna zijn werk werd verder gezet door Jovian Archive en de Internationale Human Design School

Is Human Design een cult?

Menige mensen trekken hun wenkbrauwen op wanneer ze het ontstaansverhaal van Human Design lezen.
Dat deed ik ook toen ik dat verhaal te weten kwam. Sterker nog, Ra Uru Hu deed ook een heleboel voorspellingen voor de toekomst, die erg op science fiction lijken, wat heel deze materie natuurlijk lastig “te geloven” maakt. Menige sektes hebben namelijk een “mystiek” achtergrondsverhaal en een bepaalde profetie voor de wereld.

Maar als er iets is wat ook van in het begin door Ra werd gezegd is dat het belangrijk is dat je niets gelooft van wat hij vertelt. Het is namelijk geen geloofssysteem, zei hij, maar iets wat je voor jezelf kan testen door met wat je leert over jouw Human Design-grafiek te experimenteren. Niettemin maken veel mensen zich zorgen of Human Design al dan niet een cult is.

Vanuit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit voor mij geen cult is, al zullen er wel altijd mensen zijn die deze informatie handig inzetten om anderen te onderdrukken of te beheersen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het gaat er net om dat je met een skeptische geest in het experiment stapt en dat je ontdekt dat de enige autoriteit in jouw leven, jouw eigen innerlijke Autoriteit is. Van zodra je iemand tegen komt die jou dus vertelt hoe jij jouw leven moet leven of welke beslissingen je moet maken, jou schaamte aanpraat omdat je het experiment misschien niet “goed” doet, dan weet je eigenlijk al dat die persoon helemaal niet bezig is met Human Design zoals het bedoeld is.

Interessante artikels:

Wat doet Human Design?

Ook dat is een lastige vraag om te beantwoorden.
Er zijn allicht evenveel antwoorden als dat er mensen zijn die met Human Design experimenteren.
Maar globaal kunnen we zeggen dat Human Design het potentieel in zich draagt om jou te helpen weerstand in jouw leven te elimineren en meer voldoening te ervaren. Maar het is lastig om daar een belofte rond te maken.

Het is echter niet zo dat je met Human Design jouzelf of jouw leven kan “verbeteren.” Er is immers geen enkele garantie dat jouw leven “beter” wordt, dat jij rijker of gezonder kan worden of dat je er je financiële status mee kan verbeteren. Het is dan ook geen “self help” of “self improvement” tool. Al wordt het systeem door menige mensen wel vaak zo ingezet, wat dan weer tot heel wat verwarring kan leiden.

Als ik vanuit mijn ervaring spreek, dan merk ik dat ik een soort ontspanning ervaar in mijn eigen leven.
Human Design lijkt me in staat te stellen mijn leven te leven vanuit diepe acceptatie, waardoor mijn lichaam niet langer onder die immense spanning komt te staan om het leven te moeten gaan “maken.” Ik vecht niet langer tegen het leven. Ik probeer niet langer het leven naar mijn hand te zetten.
Echter, er gebeuren nog steeds minder fijne dingen in mijn leven en het leven kan nog steeds ontzettend ongemakkelijk en pijnlijk zijn met momenten. De manier waarop ik daar in sta, echter, komt niet langer vanuit weerstand en dat lijkt wel een groot verschil te maken.

Interessante artikels:

De lichaamsgrafiek

De synthese van aspecten uit bovengenoemde modaliteiten worden zo gestructureerd en geordend dat ze in een soort “lichaamsgrafiek” (body graph) visueel kunnen worden weergegeven. Rond de lichaamsgrafiek zit vaak ook een “mandala” die astrologische en I’Tjing-elementen weergeeft in een soort dubbel wiel.

Human Design toont jou hiermee een concrete grafiek van jouw eigen natuur van bij geboorte (Persoonlijkheid, in het zwart) en ca. 3 maanden voor je geboorte (Design, in het rood).

Jouw blauwdruk bestaat uit 26 planetaire activeringen met hun specifieke Human Design-poorten en -lijnen, gebaseerd op jouw geboortegegevens. Deze gegevens worden dus vervolgens visueel weergegeven op een lichaamsgrafiek, van waaruit je jouw unieke mechanica kan leren aflezen en begrijpen.

Human Design geeft je eenvoudige handvatten om de juiste beslissingen te nemen, jezelf te zijn en weerstand in je leven weg te nemen. Het biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontdekken en je eigen aard te begrijpen en te accepteren.

Bereken jouw Human Design lichaamsgrafiek >>

Neutrino’s

Human Design gaat uit van het bestaan van neutrino’s.
Neutrino’s zijn subatomische deeltjes die een minuscule hoeveelheid massa hebben. 
Neutrino’s zijn afkomstig van sterren en reizen iets trager dan de snelheid van het licht doorheen het universum, waarbij ze ook in aanraking komen met planeten en onze lichamen.

Onze eigen zon is verantwoordelijk voor zo’n 70% van de neutrino’s die zich doorheen ons zonnestelsel bewegen. Een kleiner percentage komt van de planeet Jupiter en van de sterren buiten ons zonnestelsel. Vele miljarden neutrino’s zijn voortdurend in beweging. We bevinden ons in een neutrino-oceaan, zou je kunnen zeggen.

Door hun kleine massa zijn ze in staat om doorheen materie zoals planeten en onze lichamen heen te bewegen, waarbij ze informatie van die materie met zich meenemen. Wanneer zij onze lichamen penetreren, dan ontvangen wij die informatie die we ervaren als een soort externe invloed.

Tijdens onze geboorte en zo’n 3 maanden voor onze geboorte ervaren we respectievelijk twee afdrukken van neutrino’s die we de rest van ons leven met ons meedragen. Deze twee afdrukken zijn verantwoordelijk voor respectievelijk ons Design (het lichaam, wat onbewust is voor de Persoonlijkheid, het rood in onze grafiek) en onze Persoonlijkheid (onze geest, wie we denken dat we zijn, het zwart in onze grafiek). Deze twee afdrukken worden door de Magnetische Monopool, die ervoor zorgt dat we de illusie van dit bestaan kunnen ervaren, samengehouden in een soort “geforceerd huwelijk” dat we visueel weergegeven zien in de Human Design-lichaamsgrafiek.

Geen keuze

Een van de belangrijkste basisconcepten — en meteen ook al het meest uitdagende concept — is het principe van “geen keuze.”
Hiermee wil het Human Design Systeem jou in de kern laten kennismaken met het ontbreken van “vrije wil” in dit leven. 

In Human Design is alles gebaseerd op het hebben van natuurlijke aanleg (jouw definitie en unieke natuur dus), o.a. via wat je genetisch hebt meegekregen, maar ook wat neutrino’s aan unieke “afdruk” hebben nagelaten toen ze door de planeten en jouw lichaam heen reisden tijdens jouw geboorte en ca. 3 maanden voor jouw geboorte (toen jouw “ziel” jouw lichaam binnen kwam).

Onze definitie, of onze ware natuur die deels ons lichaam op een bepaalde manier heeft gebouwd alsook onze persoonlijkheid heeft “afgedrukt,” blijft ons hele leven bij ons en maakt dus de persoon die we in dit leven behoren te zijn. Niettemin hebben we ook een bepaalde “openheid” en zijn we onderhevig aan invloeden van buitenaf, alsook hebben we natuurlijk allemaal een mind (geest) die zich bewust lijkt te zijn van het hebben van een lichaam en het hebben van levenservaringen, wat de indruk wekt dat we “vrije wil of keuze” hebben.

Toch wijst Human Design naar een groter programma dat aan het werk is en waar we allemaal aan onderhevig zijn.
Het grotere programma zou ons leven, alsook hoe we als radartje in een groter geheel opereren, dicteren.

Alles in Human Design daagt ons dus uit om het leven te omarmen zoals het is en elke notie of illusie van “vrije keuze” los te laten, door zich over te geven aan de unieke, innerlijke leiding van ons lichaam, die afgestemd lijkt te zijn op dat grotere programma buiten de wil en het bewustzijn van de geest om. Doen we dat niet en blijven we vasthouden aan de illusie van “vrije keuze,” dan ervaren we heel veel weerstand en onnodig lijden in ons leven, claimt Human Design.

Interessante artikels:

Conditionering

Human Design gaat van het principe uit dat elk mens een geconditioneerd bestaan leeft. Zo ervaren we verschillende soorten conditionering:

 1. Historische en trauma-conditionering: Van kleinsaf aan worden we geconditioneerd door onze omgeving, cultuur en de structuren en systemen waarin we opgroeien om een bepaald iemand te worden. Doorheen levenservaringen en traumatische gebeurtenissen adopteren we bovendien allerlei copingstrategieën om met het leven om te kunnen gaan. Deze conditionering zet zich vast als laagjes bovenop onze ware natuur.
 2. Actuele conditionering via relaties: Daarnaast bewegen neutrino’s zich doorheen onze lichamen en brengen zo informatie met zich mee van de mensen die we in dit leven ontmoeten. Van zodra we ons “in aura” met iemand bevinden, wordt deze informatie uitgewisseld, waardoor we nooit echt onszelf kunnen zijn in het bijzijn van anderen, maar deel worden van een nieuwe entiteit die tijdelijk gevormd wordt door het samensmelten van aura’s. Ook via online contact ervaren we deze samensmelting, zij het vaak minder intens en acuut.
 3. Actuele conditionering via transits: Vanuit de ruimte worden we bovendien op dagelijkse basis ook nog geconditioneerd door de miljarden aan neutrino’s die door ons lichaam heen bewegen en informatie vanuit het zonnestelsel met zich meebrengen. Afhankelijk van waar bepaalde planeten zich bevinden t.o.v. de Aarde en waar wij ons bevinden, ervaren we tijdelijke individuele, tribale en collectieve invloeden. Men noemt dit in Human Design ook vaak het (neutrino) “weerbericht.”

Human Design daagt ons uit ons bewust te worden van de conditionering die enerzijds actueel gaande is, zodat we ons daar niet mee gaan identificeren maar het als een tijdelijke ervaring beschouwen, alsook om de laagjes historische conditionering “af te pellen,” waardoor onze ware natuur weer kan doorschijnen. Dit laatste noemen we “deconditioneren.”

Human Design gaat ervan uit dat een mens minstens 7 jaar intens moet deconditioneren om opnieuw een notie te krijgen van diens ware natuur. Deze 7-jarige cyclus stelt ons in staat om bij celvernieuwing de conditionering uit het celgeheugen te wissen, gezien de meeste cellen in ons lichaam na 7 jaar volledig zijn vernieuwd. Men noemt dit in Human Design het “deconditioneringsproces,” dat begint bij het aangaan van het experiment, na het ontvangen van een eerste reading van jouw unieke grafiek en/of het volgen van een Living Your Design ontwakings-workshop.

Interessante artikels:

Type & Strategie

In Human Design bestaan er vier Types met elk hun eigen specifieke “aura:”

Om correct te opereren dient elk Type een Strategie te volgen:

 • Manifestors moeten informeren voor ze actie ondernemen;
 • Generators (en Manifesting Generators) moeten wachten om te antwoorden, het leven naar hen toe laten komen;
 • Projectors moeten wachten op de uitnodiging en de herkenning van hun gave om te zien;
 • Reflectors moeten een volledige maancyclus wachten.

Indien de Strategie niet wordt gevolgd, dan ervaren Manifestors boosheid en woede i.p.v. vrede, ervaren Generators frustratie i.p.v. tevredenheid en voldoening, ervaren Projectors bitterheid i.p.v. succes en ervaren Reflectors teleurstelling i.p.v. verrassing en verwondering.

Interessante artikels:

Autoriteit

In Human Design leren we over Innerlijke en Uiterlijke Autoriteit en hoe het volgen van onze Innerlijke Autoriteit (of het eren van ons uniek besluitvormingsproces) ervoor zorgt dat we beslissingen kunnen nemen in het leven die correct voor ons zijn.

Innerlijke Autoriteit is de innerlijke intelligentie die ons in staat stelt te weten of een beslissing voor ons correct is of niet. Het is alsof elk van onze lichamen een innerlijk kompas of GPS bezit dat onthult of iets een gezond en bevredigend gebruik van onze energie is, of niet. Onze Innerlijke Autoriteit is een op het lichaam gebaseerd “weten” dat voorafgaat aan de kennis van de geest, en om er toegang toe te krijgen, moeten we beter naar ons lichaam luisteren:

 • Emotionele Autoriteit (alle Types, behalve Reflector): jij ervaart geen waarheid in het moment. Je dient jouw emotionele golf te eren en te wachten tot helderheid zich aandient.
 • Sacrale Autoriteit (enkel Generators en Manifesting Generators): jij kan jouw waarheid ontdekken door naar jouw Sacrale respons te luisteren wanneer jou een ja/nee-vraag wordt gesteld.
 • Miltautoriteit (enkel Manifestors en Projectors): jij ervaart jouw waarheid enkel in het moment via een intuïtieve hit of stem. 
 • Ego-autoriteit (enkel Manifestors en Projectors): je ervaart jouw waarheid door op te merken waar jij wilskracht voor hebt en datgene te doen dat jou ook iets oplevert.
 • Zelfgeprojecteerde Autoriteit (enkel Projectors): jij ervaart jouw waarheid door te luisteren naar de subtiele frequenties en spontaniteit van jouw eigen stem, die jou verklapt waar jij van houdt en welke richting je uit moet.

Sommige mensen hebben geen Innerlijke Autoriteit, maar een uniek besluitvormingsproces, waarin op termijn helderheid kan worden verworven door dat proces te doorlopen en te eren:

 • Mentaal-geprojecteerde Autoriteit (enkel Projectors): je ervaart jouw waarheid door een tijdlang te klankborden met vertrouwenspersonen en daarbij goed te luisteren naar wat je zegt, zonder beïnvloed te worden door de mening, oordelen en perspectieven van anderen.
 • Maanautoriteit (enkel Reflectors): jij ervaart jouw waarheid door een volledige maancyclus (ca. 27,5 dagen) tijd te nemen vanaf het moment dat een probleem, vraagstuk of uitnodiging zich aandient, wat vaak resulteert in ofwel de spontane oplossing van het probleem of vraagstuk, ofwel helderheid verkrijgen over wat te doen.

Uiterlijke Autoriteit is het vermogen om je authentieke perspectief te bieden. Dit perspectief is afgeleid van jouw specifieke ontwerp, als een uitdrukking van jouw uniekheid. Wij, als 9-gecentreerde menselijke wezens, zijn ontworpen om met anderen gemeenschap te hebben en onze unieke perspectieven over het leven, de waarheid en alles daartussenin te delen. We kunnen anderen zo goed mogelijk van dienst zijn als we onze inzichten, ideeën en meningen op het correcte moment communiceren. Door je geest op deze manier te gebruiken, wordt het een hulpbron voor anderen.

Interessante artikels:

Centra-definitie

In de Human Design-lichaamsgrafiek vinden we negen centra die met elkaar verbonden zijn door 36 kanalen. In totaal bevat de grafiek 64 poorten, die verwijzen naar de 64 I-Tjing hexagrammen, die samen de 36 kanalen tussen de centra vormen.

Wat ingekleurd is in jouw lichaamsgrafiek noemen we “gedefinieerd.” Deze elementen zijn een vast en betrouwbaar deel van wie jij bent. Wat niet ingekleurd is in jouw lichaamsgrafiek noemen we “ongedefinieerd” (indien er minstens één poort geactiveerd is) of “open” (indien er geen enkele poort geactiveerd is). Via deze openheid nemen we de wereld binnen. Dit is waar we het meest vatbaar zijn voor conditionering van de buitenwereld. Als we ons identificeren met wat er binnenkomt via deze openheid, dan leven we vanuit ons niet-zelf. Human Design daagt ons uit om dit niet-zelf los te laten, als het ware te “deconditioneren,” en ons terug te verbinden met ons ware zelf, onze definitie.

Interessante artikels:

Profiel

Elk mens heeft ook een profiel dat jou laat zien welk “kostuum” je als het ware draagt in de film van het leven.
Zo zijn er in totaal 12 profielen, bestaande uit de 2 lijnen van onze Persoonlijkheidszon-activatie en Design-zon-activatie.

Hoe vind je je profiel?

Je neemt het lijn-cijfer van de activatie in jouw Persoonlijke zon (zwart) en het lijn-cijfer in de activatie van jouw Design-zon (rood) — zie afbeelding. Het Persoonlijksheidscijfer (zwart) komt eerst en daarna het Designcijfer (rood). In onderstaand voorbeeld is het profiel dus: 4/6 Opportunist Rolmodel

Zo zijn er twaalf combinaties mogelijk:

 • 1/3 Onderzoeker Martelaar
 • 1/4 Onderzoeker Opportunist
 • 2/4 Kluizenaar Opportunist
 • 2/5 Kluizenaar Ketter
 • 3/5 Martelaar Ketter
 • 3/6 Martelaar Rolmodel
 • 4/6 Opportunist Rolmodel
 • 4/1 Opportunist Onderzoeker
 • 5/1 Ketter Onderzoeker
 • 5/2 Ketter Kluizenaar
 • 6/2 Rolmodel Kluizenaar
 • 6/3 Rolmodel Martelaar

Interessant artikel:

Meer interessante artikelen:

Vond je dit waardevol?

Doneer via Stripe ⊹ Doneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies. Indien je doorgaat met het gebruik van deze website, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies.  Meer info