2027: De Grote Mutatie — deel 2/2

1 feb 2023 | 0 Reacties

Vorige week schreef ik dus al over de aankomende mutatie in 2027.

Had je het gemist? Je kan het hier lezen.

Vandaag wil ik daar graag nog een beetje dieper op in gaan.
Want, wat ik vorige keer vertelde was eigenlijk nog maar de helft van het verhaal.

Het Slot en de Sleutels

Elk tijdperk heeft namelijk meerdere Kruizen aan het werk.
Voor het tijdperk waar we ons nu in bevinden is dat namelijk niet alleen het Kruis van Planning (Cross of Planning) met poorten 9, 16, 37 en 40, maar ook het Kruis van de Maya (Cross of the Maya) met poorten 32, 42, 61 en 62.

Na 2027 zullen we niet alleen het Kruis van de Slapende Feniks (Cross of the Sleeping Phoenix) ervaren in het achtergrondsprogramma van ons leven, met poorten 20, 34, 55 en 59, maar ook het Kruis van Penetratie (Cross of Penetration) met poorten 51, 53, 54 en 57.

Hoe komt dit?
Wel, elk tijdperk heeft namelijk een “Slot” en een reeks “Sleutels.”

Het Slot zijn altijd twee dezelfde Kruizen die samen bestaan uit alle poorten van het G/Ji Centrum: het Kruis van het Vaartuig (of Vat) van Liefde (Cross of the Vessel of Love met poorten 10, 15, 25 en 46) en het Kruis van de Sfinx (Cross of the Sphinx met poorten 1, 2, 7 en 13). En de Sleutels zijn afhankelijk van tijdperk tot tijdperk. Die Sleutels “openen” als het ware het Slot, wat wil zeggen dat we in het bijzonder via die Sleutels toegang krijgen tot de energieën van het G/Ji Centrum.

(P.S. Ik gebruik hier zowel G als Ji om dit centrum te benoemen — Ra Uru Hu schreef het identiteitscentrum waar de Magnetische Monopool zich bevindt oorspronkelijk uit als het “G”-centrum, maar ik hou meer van Zeno Dicksons benadering van de Chinese term “Wu Ji” dat zoiets als “onbegrensd” betekent, om dit centrum aan te duiden.)

Het Kruis van het Vaartuig van Liefde bevat alle poorten uit het Ji-centrum die gelinkt zijn aan liefde.
(10: liefde voor het zelf — 15: liefde voor de mensheid — 25: universele liefde — 46: liefde voor het lichaam)
Het Kruis van de Sfinx bevat alle poorten uit het Ji-centrum die gelinkt zijn aan richting.
(1: gericht op het nu— 2: zetel van de Magnetische Monopool — 7: gericht op de toekomst— 13: gericht op het verleden)

Liefde en richting in het leven zijn dan ook de belangrijkste energieën om te ontgrendelen. Deze thema’s zijn dan ook vaste thema’s doorheen de gehele geschiedenis van het Wereldwijde Bewustzijnsprogramma.

Opmerkelijk, niet?

Zo vormen zich ongeveer om de 400+ jaar nieuwe Sleutels om datzelfde Slot te openen.
In totaal zijn er per tijdperk 8 Sleutels verdeeld over twee Kruizen.

Het wereldwijde bewustzijnsprogramma

Onderstaand is het laatste fragment uit een veel langer Wereldwijd Bewustzijnsprogramma (Global Consciousness Program) dat al sinds 16513 jaar voor Christus aan de gang is, aldus wat de Stem aan Ra liet zien. En we hebben deze informatie t.e.m. het jaar 3674 na Christus.

De totale lijst werd origineel samengesteld door Mary Ann Winiger op basis van de informatie die Ra Uru Hu haar gaf.
Dit is dus het laatste gedeelte daarvan, waaruit je ook ons huidige tijdperk kan aflezen (van 1615 tot 2026 na Christus), met de 8 Sleutels die het Slot van het Kruis van het Vaartuig van Liefde en het Kruis van de Sfinx kunnen openen.

Dit Wereldwijd Bewustzijnsprogramma is dus het grotere programma dat op de achtergrond van ons leven aan het werk is. We hebben er nagenoeg geen vat op en kunnen het daarom alleen maar ondergaan. Toch merk je misschien dat er in jouw leven “hints” zijn die verwijzen naar dit programma, o.a. door wat we zien op een collectief niveau, maar bv. ook door bepaalde mensen die zich in jouw leven aandienen die bepaalde Sleutels of een of meerdere poorten uit het Slot dragen, die dan een verband lijken te hebben met de Sleutels of poorten uit het Slot die jij eventueel draagt in jouw design. Je zou kunnen zeggen dat daar een bijzondere band mogelijk is, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust.

Van lijn 1 naar lijn 6

Momenteel zijn we dus in de laatste vier jaar van het huidige tijdperk en als je dat op het wiel zou plaatsen, waarin het grotere programma met de klok mee beweegt, dan zitten we nu in de 1ste lijn van poort 37. In februari 2027 zullen we de 6de lijn van poort 55 binnengaan en die globale lijn-energie zal voor de komende ongeveer 65 jaar aanwezig zijn. Daarna schuiven we naar de 5de lijn, 4de lijn, etc. tot we weer bij lijn 1 aankomen en een poort kunnen opschuiven, maar dat gebeurt dus pas na meer dan 400 jaar.

Je kan dus wel zeggen dat we ons op een heel bijzonder punt in onze evolutie bevinden en het ook wonderbaarlijk is om nu te zijn geboren en de overgang van een 400+-jarig tijdperk mee te mogen maken in deze incarnatie. Niemand weet natuurlijk hoe dat er dan concreet uit zal zien: we kunnen alleen maar afwachten en het zelf beleven. Maar de Stem gaf Ra Uru Hu wel een hoop informatie mee om een tipje van de sluier te kunnen oplichten.

Acht nieuwe sleutels vanaf 2027

We hebben dus 8 Sleutels in dit huidige tijdperk die het Slot openmaken van het Kruis van het Vaartuig van Liefde en het Kruis van de Sfinx. Die Sleutels zijn dus eigen aan onze huidige tijd, de bijna-voorbije 400+ jaar sinds 1615. En die deur gaat binnen een 4-tal jaar voorgoed sluiten.

Dat betekent dat die 8 Sleutels niet langer het Slot van die twee Kruizen open zal kunnen maken, maar dat we 8 nieuwe Sleutels krijgen, waardoor we het Kruis van het Vaartuig van Liefde en het Kruis van de Sfinx op een andere manier zullen ervaren, of beter: om de energie uit het Ji-centrum te ontgrendelen hebben we dus andere Sleutels nodig vanaf 2027. Die Sleutels bepalen dan ook de globale energieën die werkzaam zullen zijn in het achtergrondprogramma van ons leven, ook bekend als het grotere Wereldwijde Bewustzijnsprogramma, zoals Ra het noemde.

In het overzicht hieronder zie je beide bundels van 8 Sleutels die nodig zijn, voor het huidige tijdperk waar we ons in bevinden en voor het tijdperk dat er vanaf 2027 zit aan te komen:

En als je dan even wat dieper gaat kijken, dan merk je misschien ook het verschil op in energie aan de hand van de Circuits waarin de verschillende Sleutels zich bevinden. Dan valt het jou misschien ook op dat we globaal van een meer Tribale en Collectieve energie een verschuiving maken naar hoofdzakelijk Individualistische energie, waar nog een klein beetje Tribale energie en amper nog Collectieve energie aanwezig is. Ook is het kleine beetje Collectieve energie vanaf 2027 Abstract (uit het “Sensing Circuit”) wat dus meer duidt op ervaringen in het leven, in vergelijking met de meer Logische Collectieve energie die in ons huidig tijdperk werkzaam is (uit het “Understanding Circuit”).

In ons huidig tijdperk ging het dan ook in het bijzonder om het ontrafelen van mysteries, gebruik makend van logica en rede, wat we ook sterk vertegenwoordigd hebben gezien in de tijd van de Verlichting in de 18de eeuw, de industriële revolutie en het belang van de moderne wetenschap. Maar ook hebben we de rede en de geest boven het lichaam geplaatst, zoals ik in de vorige blog had geschreven.

Dat valt in het nieuwe tijdperk dus helemaal weg. Er blijft alleen nog een stukje Abstract Collectief over via poort 53 dat vooral gaat over nieuwe beginselen. Dat heeft niets met logica of rede te maken, maar met ervaring en beleving, geen lineair proces maar een cyclisch proces van ontwikkeling.

Als je het dan in relatie tot het Slot plaatst, dan zie je dat poort 61 in lijn 1 (de druk om mysteries te ontrafelen en innerlijke waarheid te vinden doorheen die verborgen kennis) niet langer poort 13 uit het Kruis van de Sfinx ontgrendelt, maar dat we nu op een andere manier getuige worden van die poort-13 energie, namelijk door drive en ambitie en door innerlijk selectief te zijn (poort 54 in lijn 6), dus niet selectief via de geest. Geheimen worden opnieuw geheim, i.p.v. dat ze worden blootgelegd door poort 61.

Als je dan naar poort 37 gaat kijken, bijvoorbeeld, die in dit huidige tijdperk in lijn 1 het Slot van poort 25 opende, dan draait het vanaf 2027 niet meer om de weg van familie en community waarin het moeder- en vader-archetype zich uitspelen en waarin we voortdurend gepusht worden om harmonie te vinden in onze relaties, maar net om de weg van het spirituele of de bezieling, waarin we ons egoïsme dienen in te zetten en dan bedoel ik dit niet in negatieve zin, maar in de betekenis van individuele integriteit. De druk om harmonie te vinden in onze relaties valt dus weg en individuele integriteit komt op de voorgrond te staan in de plaats.

Daarom zijn het volgen van Strategie en Autoriteit zo belangrijk en wordt daar steeds weer op gehamerd in Human Design, net omdat dat fundament een ingang geeft tot het kunnen toelaten en beleven van die individuele integriteit en het afstemmen op die veel subtielere energieën, die momenteel overschreeuwd en onderdrukt worden door de geest, logica en rede. Maar ook om elkaar niet te gaan vermoorden natuurlijk, gezien harmonie geen kwestie meer is, maar net om nieuwe verhoudingen tot elkaar te vinden als volgende stap in onze evolutie, door trouw te zijn aan onszelf in de eerste plaats.

En zo hebben we voor elke poort uit het Slot een specifieke poort die als Sleutel dient, zodat we die energie kunnen ontgrendelen.
Maar de Sleutels uit dit huidige tijdperk zullen niet meer passen op het Slot vanaf 2027. We hebben dus nieuwe Sleutels nodig en die Sleutels zullen de belangrijkste energie-invloeden vormen van dit Wereldwijde Bewustzijnsprogramma waar we allemaal deel van uitmaken.

Dat wil ook zeggen dat de dingen die eigen zijn aan dit tijdperk plaats zullen moeten maken voor dingen die eigen zijn aan het nieuwe tijdperk. Dit komt dus met een tijd van verval waarna nieuwe dingen kunnen ontstaan. En daar zitten we nu midden in. Of beter: we zijn dat proces aan het afronden, maar evolutie verloopt heel erg traag dus er is altijd een soort van overlapping waarin verval samen lijkt te vallen met het nieuwe dat er al aan zit te komen of al aanwezig is (zij het nog niet in volle zicht). Een soort transitie-periode dus.

Het belang van Strategie en Autoriteit

Niettemin kunnen we wel zeggen dat het ontzettend boeiende tijden zijn.
En de vraag van één miljoen is natuurlijk hoe de wereld er dan uit zal zien in dat nieuwe tijdperk.

Dat weet uiteraard niemand. Ra schetste daar wel een beeld van, maar dat blijven natuurlijk slechts verhalen tot we het écht gaan ervaren. We kunnen erover dromen en onze fantasie de vrije loop laten gaan, maar wat er staat te gebeuren weten we pas als het zich ook daadwerkelijk aandient.

Vanuit Human Design echter — en de timing waarin dit systeem dan ook ter wereld kwam (1987) lijkt geen toeval te zijn — weten we dat in de nieuwe tijd we niet langer op onze huidige structuren, organisaties, systemen en hiërarchieën zullen kunnen vertrouwen. We zullen nieuwe manieren moeten vinden om ons tot elkaar te verhouden en het lijkt erop dat we die nieuwe manieren kunnen vinden door ons terug te verbinden met onze innerlijke leiding, met wat we in Human Design Strategie en Autoriteit noemen. Dit omdat we ons nu in een tijd van verval bevinden waarin we het uiteenvallen van onze vertrouwde wereld ervaren.

Dat kan voor veel mensen beangstigend zijn en het gevoel geven alsof de bodem van onder onze voeten wordt weggeslagen: weg vangnet, weg zekerheden, weg al datgene dat we als vanzelfsprekend namen. Heel veel mensen lopen behoorlijk verloren in wat er nu in de wereld gebeurt en de voorspelling is dat dit alleen maar intenser zal worden.

Ben jij er klaar voor?

En toch is er een constante aanwezig: jij.
De verbinding met jezelf.
De wijsheid van jouw lichaam, jouw voertuig.

Jouw voertuig gaat een bepaalde richting uit, want het wéét waar het naartoe moet. Of beter: de Magnetische Monopool die zich onder het borstbeen zou bevinden beweegt ons in een bepaalde richting en het voertuig, ons lichaam, is daarop van nature afgestemd. We hoeven dus alleen maar te luisteren, ons te openen voor die zachte sturing, die wijsheid, die natuurlijke beweging, onze unieke natuur. Maar daarvoor moeten we wel de “rede en geest boven lichaam-“manier van leven durven loslaten en de geest weer op zijn rechtmatige plek zetten: niet aan het stuur, maar als passagier op de achterbank.

Daar gaat Human Design dan ook over. 
Terug naar een “geest ten dienste van het lichaam-” manier van zijn. Terug leren vertrouwen op het leven zelf en hoe dit zich van nature ontvouwt. Daar lekker in meestromen. Maar om daar te komen moeten we een berg deconditioneringswerk verzetten natuurlijk om die weg ook voldoende vrij te maken voor onszelf, zodat we die onderstroom kunnen gewaarworden en we er met onze geest en onze historische conditionering niet langer van in de weg gaan staan.

Nog vier jaar voor de deur van dit huidige tijdperk voorgoed sluit.
Nog vier jaar om je in het bijzonder vertrouwd te maken met jouw innerlijke Autoriteit en je ware natuur.
Daar gaan we dan… nog vier jaar🤞🏻

Was dit waardevol voor je?

Doneer via StripeDoneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies. Indien je doorgaat met het gebruik van deze website, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies.  Meer info