2027: De Grote Mutatie — deel 1/2

25 jan 2023 | 0 Reacties

De “Cross of Planning” loopt op z’n einde.
Maar wat betekent dat nu precies?

Het hele Human Design Systeem is eigenlijk in de wereld geholpen net om deze grote mutatie die er zit aan te komen enigszins op te vangen, om mensen doorheen die transitie te ondersteunen als het ware. Er is best wel wat over te vinden, maar toch blijkt het moeilijk om soms overzicht te houden, zeker omdat ook heel wat informatie zich achter een betaalmuur bevindt.

Maar omdat het zo’n “hot topic” is, wou ik er ook een long-read over schrijven waarin ik toch al heel wat thema’s wil aftasten in de hoop jou zo een idee te geven van waar we ons nu bevinden, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

Cross of Planning

Sinds 1615 bevinden we ons in het Kruis van Planning dat zich typeert via de Human Design-poorten 9, 16, 37 en 40. Interessant om te weten is dat poorten 37 en 40 ook samen een kanaal vormen in de Human Design lichaamsgrafiek, een kanaal uit het Tribale Circuit dat dus vooral de focus legt op community.

En daar gaat dit Kruis dan ook over: over het bouwen van communities en families, over het organiseren van systemen en instituten die ondersteuning kunnen bieden, en ook over het vermogen om zeer gespecialiseerde vakgebieden te ontwikkelen en de samenleving te structureren en te organiseren op erg gesofisticeerde manieren.

En we deden dit natuurlijk om allerlei goederen, middelen en informatie tot in de verste hoeken van de wereld te kunnen brengen terwijl onze samenleving groeide en groeide en ons collectief dus steeds complexer en groter werd. Zulke systemen zijn een enorm vernuft gebleken waardoor we met grote getale mensen relatief “in vrede” naast elkaar kunnen leven. Best verbluffend, als je daar zo over nadenkt, want diep vanbinnen stammen we wel van behoorlijk primitieve, impulsieve, dierlijke wezens.

Dit tijdperk is gebaseerd op een 7-gecentreerd bestaan. D.w.z. dat wij vooral ons energiewezen ervaren doorheen wat we nu kennen als het Hindoe-Brahman chakrasysteem, waarin 7 chakra’s zowat netjes op een verticale lijn opgelijnd zijn in het lichaam en waarbij de stroom van energie hoofdzakelijk opwaarts gebeurt (van Wortelchakra naar Hoofdchakra). In dit systeem werd er tijdens dit huidig tijdperk vooral focus en nadruk gelegd op het Ajnacentrum als belangrijkste, dominante centrum (let op, dit is niet per se hoe de oude Hindoe-Brahman traditie het ziet, maar hoe de samenleving hoofdzakelijk is geëvolueerd vanuit die oudere tijdperken, pré-1615, en met de invloed van het huidige Kruis van Planning).

De Ajna, die zo’n prominente plaats kreeg in onze huidige manier van zijn en door het leven bewegen, maakte ook dat we zo’n complexe systemen en structuren konden bouwen om onze grote samenleving te kunnen ondersteunen en bij elkaar houden. Er was een manipulatief bewustzijn nodig. Manipulatief in de zin dat we vanuit de geest de wereld rondom ons konden manipuleren om bepaalde noden te kunnen vervullen, ongeacht wat de vorm, ons lichaam, daar van denkt. We leefden dus zo’n 400 jaar in een tijdperk waarin de geest boven de vorm, boven het lichaam werd gezet, en zoals we kunnen zien, ondanks dat we als mens heel wat hebben kunnen bewerkstelligen op vele gebieden, betalen we daar ook wel een prijs voor.

Het begin van de transitie

In 1781 gebeurde echter iets bijzonders toen de planeet Uranus werd ontdekt. We transformeerden van een 7-gecentreerd wezen naar een 9-gecentreerd wezen, van een Saturnus-wezen naar een Uranus-wezen met een veel langere levensspan. Dit is een proces dat gradueel zichtbaar werd doorheen de tijd. Nu zien we bijvoorbeeld dat onze gemiddelde levensverwachting momenteel tussen de 79,5 jaar (voor mannen) en 83,1 jaar (voor vrouwen) ligt, wat heel dicht bij de omwenteling van Uranus rond de zon ligt, nl. 84 jaar. Ons lichaam is dus eigenlijk gebouwd om in goede gezondheid 84 jaar te kunnen leven. De realiteit is natuurlijk niet altijd zo, gezien we van jongs af aan vaak al roofbouw plegen op ons lichaam door onze geest de touwtjes in handen te geven.

Wat ook bijzonder is, is dat in datzelfde jaar voor het eerst Projectors werden geboren, althans wat de Stem Ra Uru Hu vertelde. Projectors zijn dus het jongste Type van alle Types in Human Design en hebben een specifieke rol te vervullen die vooral essentieel wordt in het nieuwe tijdperk dat er nu zit aan te komen en waarvan we allicht de transitie nu heel hard aan het voelen zijn.

Met de transformatie van 7-gecentreerde wezens naar 9-gecentreerde wezens waarbij we het Hindoe-Brahman chakrasysteem verlaten en dus in de 9-centra lichaamsgrafiek van Human Design groeien, is het ook zo dat we nu niet meer zo snel opgroeien als voorheen. Vroeger werden mensen vroeg volwassen: ze trouwden vroeg en kregen al heel jong kinderen. De levensverwachting was dan ook een heel stuk korter. Momenteel ervaren we dat mensen pas na hun 40ste levensjaar (na de Uranus Oppositie) in volwassenheid groeien en dat we daardoor ook pas na ons 40ste eigenlijk ons ware levensdoel komen te leven, niet eerder. Dit resulteert natuurlijk ook in mensen die steeds later aan kinderen beginnen of zelfs helemaal niet aan trouwen denken.

Als 9-gecentreerde wezens zijn we dan ook een heel pak complexer geworden in vergelijking met het unidirectioneel 7-gecentreerd wezen. Als we naar een Human Design lichaamsgrafiek kijken, dan merken we dat de stroom van energie niet slechts een richting uitgaat (van Wortel naar Hoofd), maar dat we druk van onderuit en bovenaf ervaren en de energiestroom meerdere richtingen uit kan gaan om het Keelcentrum te bereiken, wat het centrum is van waaruit we energie omzetten in vorm.

Je zou dus kunnen zeggen dat we vanaf 1781 de eerste tekenen konden zien van een nieuwe toekomst, van een transitie die heel stilletjes in gang werd gezet en die we nu in volle vaart kunnen voelen.

Cross of the Sleeping Phoenix

Waar gaan we dan naartoe?
Dat is een zeer goede vraag.

Het is natuurlijk lastig te omschrijven hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien. Niemand weet dat natuurlijk. Maar we kunnen wel de tekenen interpreteren en ook kijken naar de karakteristieken van het nieuwe Kruis dat zich in 2027 vormt: het Kruis van de Slapende Feniks.

Dit Kruis bestaat uit Human Design-poorten 20, 34, 55 en 59, die een totaal andere kwaliteit hebben dan de poorten uit het Kruis van Planning. Sterker nog, met uitzondering van poort 59 die zich nog steeds in het Tribale Circuit bevindt, zijn de andere poorten allemaal heel individualistisch. Kanaal 34-20 is een kanaal uit het Integratie-kanaal dat heel erg gefocust is op zelfbekrachtiging (self-empowerment). En poort 55 is dan weer een poort uit het Individuele Circuit.

Daarnaast is er ook nog het Kruis van Penetratie werkzaam met de poorten 51, 53, 54 en 57, waarvan slechts eentje in het Collectieve (Abstracte) Circuit zit (53) en eentje in het Tribale Circuit (54), maar 51 en 57 zijn alweer gefocust op het individu. Over dit tweede Kruis en hoe dat dan ook deel is van het nieuwe tijdperk, daar schrijf ik in deel 2 over.

De voorspelling van Ra Uru hu is dat een nieuwe soort geboren zal worden na 2027 die hij de “Raves” noemde. Je zou kunnen zeggen dat het tijdperk van de Homo Sapiens nu stilaan echt op z’n einde loopt en dat wij, als 9-gecentreerde wezens, geboren na 1781 dus, een soort hybride zijn, een overgangssoort die de geboorte van de nieuwe soort inluidt. Ra noemt onze hybride-soort de “Homo Sapiens in Transitus.”

De nieuwe soort die dus na 2027 zou geboren worden, dragen een Solar Plexus-mutatie waardoor de Solar Plexus niet langer ervaren zal worden als een motor-centrum, maar puur als bewustzijnscentrum. Op dit moment ervaren we de Solar Plexus dus voornamelijk als motorcentrum en we zijn aan het transformeren naar de ervaring van het Solar Plexus-centrum als bewustzijnscentrum. Dat is de mutatie die plaatsvindt. Als mens, Homo Sapiens in Transitus, zullen wij echter niet de Solar Plexus als puur bewustzijnscentrum ervaren. Onze tijd is voorbij. Het zijn de nieuwe “Rave kinderen” die de Solar Plexus niet meer als motor zullen ervaren, maar wel als puur bewustzijnscentrum. Dat maakt dat er wel een nieuwe, boeiende dynamiek tussen twee soorten zal ontstaan.

Volgens de poorten die nu actief zullen worden in het achtergrondprogramma van het nieuwe tijdperk, wordt het een tijd van veel actie, van veel doen, maar ook van het ervaren van spiritueel bewustzijn en een meer individualistische manier van verhouden tot elkaar.

En deze huidige periode, nu nog zo’n 4 jaar voor het Kruis van de Slapende Feniks van start gaat, lijkt dan ook een periode te zijn waarin we uitermate en intens die verandering kunnen gewaarworden van het Kruis van Planning naar het Kruis van de Slapende Feniks die heel erg verschillen van elkaar.

Dit lijkt dan ook een uitermate interessante tijd te zijn om een systeem als Human Design te bestuderen, maar ook om onze unieke, innerlijke leiding terug te vinden, terug te verbinden met onze innerlijke Autoriteit, i.p.v. nog langer te vertrouwen op of afhankelijk te zijn van een autoriteit buiten onszelf.

De transitie

Want wat we momenteel ervaren en ook waarnemen is dat die systemen, structuren en instituten, die we gebouwd hebben op Kruis van Planning-energie, stilaan aan het instorten zijn. Ze worden namelijk niet langer ondersteund door de energie van het komende Kruis van de Slapende Feniks.

Best wel beangstigend als je er zo over nadenkt, want wat we al 400 jaar aan het bouwen zijn geweest en wat ook in de industriële revolutie enorm in een stroomversnelling is geraakt, waarna ook het internet- en informatietijdperk zich volop aandiende, wordt dus energetisch niet langer ondersteund na 2027.

Daarom zien we nu al het uiteenvallen van veel van die systemen en hoe meer en meer mensen ook beseffen dat ze vele systemen en structuren, maar ook instituten en instanties van informatie niet langer kunnen vertrouwen. We worden steeds meer teruggeworpen op onszelf, onze eigen intuïtie en onze innerlijke leiding, omdat wat buiten ons gebeurt niet langer betrouwbaar is of heel erg verwarrend lijkt te worden.

Denk bijvoorbeeld aan hoe moeilijk het momenteel is om correcte, accurate en échte informatie te vinden in het kluwen van propaganda en “fake news.” Maar ook hoe de overheden er steeds minder in slagen om iedereen op een effeciënte en betaalbare manier te ondersteunen. Steeds meer mensen vallen daardoor uit de boot en ook de kloof tussen rijk en arm wordt alleen maar groter.

En zo kunnen we allicht nog tig situaties opnoemen waarin we dit “uiteenvallen” kunnen opmerken. Maar ook hoe we ons tot elkaar verhouden lijkt door een transitie heen te gaan waarin onze oude sociale gewoonten niet langer meer werken. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid inclusiviteit waar we momenteel rekening mee moeten houden en alle labels die daarmee gepaard gaan (LGBTQIA+, neuro-diversity, etc.) en de polarisatie die momenteel in de wereld gaande lijkt te zijn waarin we gepusht worden een kant te kiezen en bepaalde groepen mensen steeds verder van ons af lijken te drijven, waardoor samenleven moeilijker wordt.

In dit nieuwe tijdperk lijkt het er ook op dat we net de resonantie tussen mensen meer gaan opzoeken, onze “fractale families” eerder gaan herkennen, dan te proberen kost wat kost met verschillen te leven. Daarover later meer…

Van linksheid naar rechtsheid

Dit heeft niets te maken met politiek-links of -rechts. Gelukkig maar 😅
Het heeft alles te maken met hoe we de wereld in ons opnemen, hoe we informatie verwerken, hoe we ons doorheen de wereld bewegen, etc.

In Human Design bestaat er zoiets als Variabel.
Dit is een al wat meer gevorderd onderwerp, een meer gedetailleerd laagje in de Human Design lichaamsgrafiek, weergegeven in pijltjes bovenaan in de grafiek en gelinkt aan het tonale niveau (een van de niveaus onder het lijn-niveau dus).

In het huidige tijdperk van het Kruis van Planning leven we in een samenleving die vooral links-georiënteerd is en dit wil zeggen dat we voornamelijk uitgedaagd werden om strategisch te denken, ons te focussen, de focus vooral op actie en “doen” in het op het dagelijkse leven kwam te liggen, waarin doelen en planning erg belangrijk waren, en we vooral bezig waren met wat we konden waarnemen via onze zintuigen, de zichtbare wereld dus.

In Variabel zou dat betekenen dat de collectieve pijltjes, mochten we een Human Design-grafiek maken voor de gehele samenleving, naar links wijzen, wat wijst op een actief brein en een strategische geest, die zich vooral focust en strategieën bedenkt om dingen gedaan te krijgen.

Maar in het nieuwe tijdperk worden we net uitgedaagd om rechtsheid meer te gaan omarmen: dat we meer ontvankelijk worden en een passievere houding van “wachten” of bewust-zijn omarmen, waarin we vooral heel breed gaan observeren en ook de onzichtbare, spirituele wereld omarmen die meer in metaforen spreekt dan letterlijk is, waarin geen doelen en agenda’s zich uitspelen maar het gaat om gedeeld bewustzijn.

In Variabel zou dat betekenen dat de collectieve pijltjes eerder naar rechts wijzen, wat wijst op een passief brein en een ontvankelijke geest, die kijkt naar een bredere context.

Hybride

Je zou dus kunnen zeggen dat we momenteel een tussensoort zijn tussen die linksheid en rechtsheid, al worden er wel nog mensen geboren met alle pijlen naar links, en ook mensen die alle pijlen naar rechts hebben. De meeste mensen echter, hebben een combinatie van linkse en rechtse pijlen. Ik, bijvoorbeeld, ben PLR-DLR, wat wil zeggen dat ik in mijn Persoonlijkheid (P) een bovenste pijl heb die naar links (L) wijst en een onderste naar rechts (R). In mijn Design (D) heb ik ook een bovenste pijl die naar links (L) wijst en een onderste naar rechts (R).

We zijn dus eigenlijk met z’n allen een soort van hybride tussen de Homo Sapiens en de Raves. En met z’n allen zetten we dus ook de toon voor wat komen gaat. We zijn een overgangsvorm die tussenin deze twee ver-uiteenliggende soorten leeft en doordat we een overgangsvorm zijn, zijn we ook in onze natuur behoorlijk onstabiel. En dat kan je misschien soms wel voelen als je er even goed bij stilstaat.

We hebben dan ook al een hele evolutie meegemaakt van het vroegere Milt-bewustzijn waarin we vooral primitieve, dierlijke wezens waren met een sterk overlevingsinstinct, naar een Ajna-bewustzijn waarin we dus vooral bezig waren met het manipuleren van onze beleving via de geest, doorheen informatie, concepten, innoverende ideeën, communicatie, etc. En nu lijkt het erop dat we verder evolueren naar een heel ander type wezen waarin er een puur Solar Plexus-bewustzijn ontstaat dat meer gebaseerd is op een “felt sense,” en waarin spiritueel bewustzijn tot volle uitdrukking komt.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe wereld

Dit is een natuurlijke evolutie van het plaatsen van de geest boven de vorm, naar het plaatsen van de vorm boven de geest, waarin de geest dus een dienstbare rol opneemt zodat de vorm vrij kan bewegen, ook bekend in Human Design als “de passagier” (de geest) die niet langer het stuur van “het voertuig” (het lichaam) overneemt.

In ons huidige tijdperk ging het dan ook vooral over het volgen van een autoriteit buiten onszelf, zoals onderwerping en gehoorzaming aan goden, koningen, heersers, hiërarchiën, waarin de geest een superiore vorm aannam. Dat zien we ook weerspiegeld in de hiërarchie van de overheidsstructuren en de religies, bijvoorbeeld, maar ook in het feit dat wetenschap stilaan de bovenhand nam en de “onzichtbare” wereld van energieën steeds meer genegeerd of ontkend werd.

Het was bovendien ook een wereld waarin homogenisering essentieel was om mensen in zulke grote getale met elkaar te kunnen laten samenleven, door allerlei normen en waarden te cultiveren en te conditioneren waaraan we ons dan moesten aanpassen, ongeacht onze uniekheid.

In dit nieuwe tijdperk gaat het net om vormbewustzijn, waarin de geest niet langer met de plak zwaait maar zich overgeeft aan de vorm en de intelligentie van het lichaam, waarin we ook een soort van gedeeld bewustzijn zullen ervaren doorheen resonantie en waarin we onze gaven gaan delen met elkaar als autoriteiten buiten onszelf, niet om elkaar te domineren of te onderwerpen, maar om tot een veel diepere verbinding te komen met elkaar, waarbij elkaars uniekheid in het bijzonder wordt gerespecteerd en geëerd en ook een rol zal spelen.

Het is de logische en natuurlijke volgende stap in onze evolutie om het huidige tijdperk te overstijgen en een nieuw soort bewustzijn te ontwikkelen en te ervaren, waarin we de strategische controle van de geest loslaten en dus ook het onderwerpen aan grotere, collectieve structuren verlaten, om meer vanuit resonantie te verbinden met anderen die tot dezelfde fractale families behoren, net omdat we op die manier vanuit individualiteit tot diepere verbinding kunnen komen en ons bewustzijn zo kan groeien.

Nieuw leiderschap

De leiders van de “oude wereld” kunnen dan ook niet meer gedijen in dit nieuwe tijdperk, waarin leiderschap een totaal nieuwe rol krijgt toebedeeld. Dat maakt dat er ook wel wat wanhopige pogingen worden ondernomen om “het oude” alsnog vast te kunnen houden en waarom we ook vaak meer extremisme zien ontstaan.

In het huidige tijdperk ging het vooral om autoritaire leiders die erin slaagden om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen, zodat grotere groepen mensen hun overleving konden bewerkstelligen. Het ging dan ook vooral om Manifestors die hun leiderschap wortelden in controle en het gebieden van gehoorzaamheid.

Maar waar we naartoe evolueren is een “zachtere” manier van leiden die geworteld is in het bewust-zijn van de ander en het begeleiden van diens energie, of de energie van een groep waarin het niet gaat om dominantie en hiërarchie, maar net om onderlinge afhankelijkheid en het inzetten van onze uniekheid. En dit is een rol die in het bijzonder de Projectors is toebedeeld.

De Manifestor heeft nog steeds een leidende rol, maar die zal voornamelijk gebaseerd zijn op informeren i.p.v. commanderen. We evolueren dus naar een meer ontvankelijke, interactieve, individuele leiding waarin de Projector in het bijzonder haar rol en gaven kan uitspelen.

Beide Types, zowel de Manifestor als de Projector, zijn daarin wel nog steeds afhankelijk van de levenskracht van de Generator. Bovendien hebben we ook de unieke rol van de Reflector nodig om de gezondheid en het welzijn van het grotere geheel te kunnen monitoren, want Reflectors hebben uiteindelijk het breedste bewustzijnspotentieel.

Homo Sapiens in Transitus

Het lijkt er dan ook op dat Human Design als systeem perfect op tijd de wereld is binnen gebracht. Eerder hadden we van deze informatie nog geen gebruik kunnen maken, omdat we nog veel te diep in de energieën ondergedompeld waren van het Kruis van Planning. Maar met de komst van het Human Design Systeem zijn we ook stilaan die transitie beginnen voelen en waarnemen en lijkt het nu iets waar we niet langer om heen kunnen.

Daarom lijkt het ook zo belangrijk te zijn om dit systeem te kennen en te bestuderen, omdat het ons een ingang geeft naar het leven van onze ware natuur, waardoor we net kunnen gaan gedijen in dit nieuwe tijdperk, waarin de “oude manier” niet langer ondersteund zal worden. Vasthouden aan die vertrouwde manier van de geest en autoriteiten buiten onszelf aan het roer te zetten van ons leven heeft dus geen zin, maar maakt ons leven net veel moeilijker en lastiger in de toekomst.

Als Homo Sapiens in Transitus gaat het er dus om dat we:

  • weg bewegen van een leven gebaseerd op “mind control” of de overdreven nadruk leggen op de geest als innerlijke leiding of autoriteit en als middel om te overleven;
  • leren onze Strategie en Autoriteit te volgen om onze gave van bewustzijn te ontgrendelen waardoor we onszelf op de juiste plaats, met de juiste mensen op het juiste moment kunnen zetten;
  • leren af te stemmen op de mechanica van de vorm, het lichaam, als pure intelligentie in ons leven, zodat de vorm vrij kan bewegen in volle gezondheid en welzijn.
  • leren om onze fractale families te herkennen (bv. door Strategie en Autoriteit) zodat we tot nieuwe vormen en diepten van verbinding kunnen komen op basis van resonantie;
  • leren om onze uniekheid te omarmen en te differentiëren, zodat we vanuit die uniekheid door tijd en ruimte kunnen bewegen en zo onze gaven en ons levensdoel tot volle uiting kunnen laten komen als ultieme dienstbaarheid aan het grotere geheel.

Niettemin, dit zijn boeiende tijden en er komen nog heel wat meer boeiende tijden aan.
Het mag dan een intense tijd zijn, omdat elke overgang ook met loslaten en een rouwproces komt, met aanpassen aan nieuwe energieën en manieren van zijn en ook met de nodige angst omdat het vertrouwde steeds meer wordt vervangen door het onbekende.

Ik ervaar dat in het bijzonder Human Design hierin een leidraad en een ondersteuning kan zijn in het leren vertrouwen op die innerlijke leiding, zodat je met meer gemak door deze intense tijden heen kan navigeren en waardoor je ook voor anderen een lichtpuntje kan worden, een bron van inspiratie en een uitnodiging tot het volgen van hun innerlijke leiding, opdat we zo met z’n allen het nieuwe tijdperk binnen kunnen gaan.

Dankzij Human Design (maar ook door andere tools die ons helpen onze uniekheid te omarmen) kunnen we als het ware thuiskomen bij onszelf en op termijn ook thuiskomen bij de ander die zich op hetzelfde fractaal bevindt, op een manier die alle ruimte laat voor het beleven van onze ware natuur en ons unieke levensdoel 🙏🏻

Lees ook deel 2 >

Vond je dit waardevol?

Doneer via StripeDoneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen