2027: van 1-lijn naar 6-lijn

11 jul 2024 | 0 Reacties

Ik weet niet of jij het ook voelt of ziet, maar voor mij wordt het stilaan overduidelijk dat niet alleen het Human Design Systeem klopt, maar ook de voorspelling die The Voice en Ra deden omtrent de staat van de wereld en wat komen zal.

Ik weet het natuurlijk niet 100% zeker.
Ik kan alleen maar delen wat ik zie. (Neem het met een korrel zout.)
En naar mijn gevoel is de tijd nog nooit zo nakend geweest om te deconditioneren en je terug te verbinden met je eigen, innerlijke Autoriteit.

1-Lijn

Volgens The Voice leven we sinds 1960 in een 1-lijn periode.
De 1-lijn staat voor onzekerheid en angst, voor sterkte versus zwakte, de vaak egoïstische Autoritair, de Onderzoeker die in zijn eigen ruimte een solide fundament opbouwt waarin men een autoriteit kan zijn.

Die 1-lijn periode brengt ook daadwerkelijk angst met zich mee. Nog nooit zijn we zo afhankelijk geraakt van allerlei structuren en systemen om ons leven te “regelen” en de schijn van controle vast te kunnen houden. Alles voor de overleving.

Ben je ziek? Ga dan naar de dokter. Desnoods naar de spoedafdeling.
Ben je werkloos? Ga dan naar de RVA voor een uitkering. Desnoods naar het CAW of OCMW voor noodhulp. En in Nederland hebben ze daar vast ook van die afkortingen voor.

Kinderen gaan van heel kleins af aan al naar school en worden klaargestoomd om mee te draaien in de economie.
Probeer maar eens te leven zonder ergens burgerschap te hebben.
Belastingen betalen moet iedereen.

Je kan het niet zo gek bedenken of we hebben er een regeltje voor, een systeem, een vangnet, een structuur, een wet, een belasting, en noem maar op.

Het komt met privileges en verplichtingen.
En dat staat nu overduidelijk op instorten.

Ik wil jou geen angst aanjagen, integendeel. Angst is deel van deze periode van het Pluto Interregnum en die periode komt binnenkort tot een einde. Niemand van ons zal ooit nog een 1-lijn periode meemaken. Tenzij je incarneert. Niemand van ons zal ooit nog een 1-lijn periode meemaken in dit soort tijdperk, want The Cross of Planning komt nooit meer terug in deze hoedanigheid.

6-Lijn

2027 is nog minder dan 3 jaar te gaan.
Welgeteld nog 950 dagen vanaf gisteren voor we de Idle of February bereiken (15 februari 2027). En dan schuiven we naar een 6-lijn periode.

De 1- en 6-lijn kunnen niet verder uit elkaar staan. En toch zijn ze ook verwant, zij het dat de 6-lijn kijkt naar de 1-lijn van de volgende poort. Maar deze 1-lijn van het huidige tijdperk is voorbij. De 6-lijn heeft daar geen interesse in. De 6-lijn kijkt al naar het volgende. “Wat is er nog meer?”

De 6-lijn kijkt al naar het potentieel om een nieuw fundament op te bouwen. Het laat het voorbije fundament los; het overstijgt het als het ware. En dat voelen we ook, want Pluto staat en stond lange tijd in poort 60 die ons voortdurend eraan herinnerde dat we beperkingen hebben. En toch is poort 60 deel van de vernieuwing. Zonder die beperkingen kunnen we niets overstijgen. Maar dan komt poort 41: fantasie, een visie voor een nieuwe toekomst, het verlangen om iets nieuws te ervaren, het begin van The Human Experiential Way, en van contractie, het samentrekken om de energie te kunnen bundelen als voorwaarde voor Kracht(ig manifesteren).

We dippen onze grote teen de hele tijd weg en weer in poort 60 en 41 tot Pluto poort 60 in december 2025 eindelijk verlaat om voorgoed naar poort 41 te verschuiven en daarna de volgende Waterman-poorten afgaat.
Dichter bij het Aquarius-tijdperk zullen we voorlopig de komende paar 100 jaar niet komen.

Herkenning

De tijd is aangebroken. 
Menige mensen die ik afgelopen maanden sprak — zelfs zonder ook maar iets van Human Design te kennen — beginnen nu steeds vaker woorden en taal te gebruiken die je zo uit Ra’s lezingen had kunnen halen. Vooral als het gaat om uitspraken zoals “je eigen innerlijke/interne/inherente leiding/Autoriteit/kompas, etc.” volgen.

Anderen omschrijven het als “buikgevoel” of “intuïtie” of “afstemmen” of “invoelen,” of wat dan ook. En het wijst allemaal naar hetzelfde.

Wie zich enigszins bewust is van de dynamiek van onze huidige samenleving, onze collectieve menselijke evolutie, en voldoende aan (zelf-)reflectie doet, kan er in principe niet meer om heen. We zijn nu voorgoed het middelpunt van de laatste 7-jarige cyclus voorbij. Je kan het “nieuwe” bijna proeven, bijna vastpakken.

En toch zijn we er nog niet.

Ik weet niet of jij dit herkent, maar als ik zo om me heen kijk dan zie ik dat we nu tot in de extremen lijken te gaan. Zoals ik al zei: de tijd is nog nooit zo nakend geweest om te deconditioneren en terug verbinding te maken met je innerlijke Autoriteit. Sterker nog, als ik om me heen kijk dan zie ik intens lijden bij mensen, alsof het leven hen nog een laatste reeks duwtjes wil geven om het écht te gaan doen.

Ruim je sh*t op. Verwerk je trauma’s. Word emotioneel volwassen. Luister naar je lichaam. Heb vertrouwen. Geef je over.
Alsof het NU of NOOIT is. 

Ik had hier onlangs een gesprek over met iemand (nee, die persoon kent niets van Human Design) en vroeg haar of zij dacht dat het erop of eronder was. En we zeiden bijna in koor iets gelijkaardigs: ja, het is door je pijn heen gaan of “exit.” Ik krijg nog de rillingen van dat woord: exit. Wie niet mee-stroomt: exit. Hoe? Geen idee. Wanneer? Geen idee. Maar het voelt erg intens en tegenwoordig.

Als je nu niet leert wijs te zijn in het ervaren van angst, dan is het straks te laat, lijkt het wel. Want in 2027 is angst niet meer datgene wat ons helpt om vooruit te komen in het leven of te overleven. Het zal niet langer de drijfveer zijn. De 6-lijn gaat immers over onschuld, mutatie, het Rolmodel, de dromer, de optimist en leiderschap. 

Geen ruimte meer voor angst

Er is geen ruimte meer voor angst in de 6-lijn periode. Dus nu is de tijd om met angst te leren omgaan zodat het jou na 2027 niet meer tegenhoudt.
Natuurlijk ervaren we ook na 2027 nog angst — het is deel van het mens-zijn — maar ik denk dat de consequenties van angst als drijfveer veel groter en dwingender zullen zijn, dat we niet meer zullen wegkomen met bepaalde dingen zoals we nu doen, dat Saturnus veel strenger zal straffen.

Daarom… de tijd is nu om het innerlijke werk te doen.
De tijd is nu om de mind zijn rechtmatige plek toe te wijzen en te “oefenen” hierin, opdat je kernstabiliteit ontwikkelt om op terug te vallen in het nieuwe tijdperk. Want dat zullen we allemaal nodig hebben, ieder voor zich.

Maar met de 1-lijn kwam ook het informatietijdperk, het internet, de explosie aan wetenschappelijke studies, onderwijs, etc. (waaronder ook het Human Design Systeem als “body of knowledge”). Informatie opdoen was onze manier om de 1-lijn onzekerheid te tackelen en angst was hetgeen wat ons evolutionair dreef. De meeste mensen kennen alleen angst als drijfveer. 

Daarom is het ook zo belangrijk om te leren vertrouwen op onze Strategie en Autoriteit, of voor wie al wat verder staat, onze cognitie. Niet omwille van Strategie en Autoriteit, maar omwille van waar deze elementen naar verwijzen: overgave van de mind aan de wijsheid van het lichaam, omdat het tijdperk van de mind voorgoed voorbij is in 2027, na 90.000 jaar ontwikkeling en heerschappij. 

Het nieuwe tijdperk wordt de tijd van de Solar Plexus, van emotionele intelligentie, begeestering, emotionele volwassenheid, de Solar Plexus-mutatie, voelen, ervaren, abstractie, verhalen, dromen, en noem maar op.

In extremis

De volgende stap in de menselijke evolutie gaat niet langer over “mind over matter,” in tegendeel. Ik merkte bij mezelf nog onlangs op hoe absurd die “professionele houding” nu op me overkomt toen ik bij de notaris was in het bijzijn van mijn bedrijfsadvocaat; die sfeer van afstandelijke, rationele, non-emotionele, oppervlakkige, op feiten-gebaseerde, informatieve omgang met elkaar, waar ik nu totaal niet meer aan kan voldoen. Het was een bizarre ervaring, ook al was dat “normaal” tijdens vele jaren van mijn leven.

En het lijkt of we met dit laatste stukje van het huidige tijdperk in een soort extremis zijn gekomen, waarin mensen hun diepste angst onder ogen moeten komen: namelijk dat alle manieren van controle die we hebben trachten uit te bouwen, valse controle is en we ons dus opnieuw moeten leren overgeven aan het “niet-weten.”

Sterker nog, die angst draait ook heel erg rond het niet durven “voelen” van wat er binnenin je leeft, je emotionele belevingswereld, de emoties die je onderdrukt en misschien al vanaf de kindertijd niet durft te voelen, de pijn die daaronder schuilt die snakt naar erkenning en een plaats in jouw bestaan. Mensen hebben hier zo’n ontzettende angst voor dat ze er alles aan doen om daarvan weg te lopen, tot in de meest destructieve verslavingspatronen aan toe.

Daarom lijkt het mij dat elke mens op aarde momenteel uitgedaagd wordt door angst heen te bewegen, wat ook betekent dat we onschuldig het nieuwe tijdperk dienen binnen te gaan: ontdaan van de ballast die we al ons hele leven meesleuren. Onverwerkt trauma, het ontdooien van de bevroren yin-kwaliteiten, tijdperk-gerelateerde conditionering, angst-strategieën, etc.

Het verval

Natuurlijk is dit niet iets wat over één nacht ijs gaat.
Dit proces is lang geleden al begonnen en zal ook na 2027 nog een hele tijd doorgaan. Letterlijk tot de laatste persoon op aarde die vóór 15 februari 2027 geboren is, gestorven zal zijn.

Niettemin denk ik echt dat we in minder dan 10 jaar een enorme verschuiving gaan voelen die menige mensen in een soort paniekstand gaat brengen. Net omdat alle structuren en systemen die we hebben opgebouwd om dat vals gevoel van controle in stand te houden, niet langer door de achtergrondenergie ondersteund worden en dus zodanig afbrokkelen dat we er niet meer op kunnen vertrouwen. We zien het nu al.

Wat gaan mensen doen als het vangnet wegvalt?

Het onderwijs stuikt in elkaar. Kinderen worden zogezegd “dommer,” maar iedereen weet wel ergens dat dat niet klopt. Kinderen worden niet dommer, maar wel naar de norm van het voorbije tijdperk. De focus komt immers op totaal andere kwaliteiten en vaardigheden te liggen dan wat we de afgelopen 60 jaar hebben proberen ontwikkelen.

De economie staat ontzettend onder druk en daardoor ook het concept “werk.” Zo’n 24% van de werknemers in Nederland zijn ongelukkig met de job die ze doen. Tussen de 15 en de 20% van werknemers hebben last van burn-out. En toch zijn er in de moderne beschaving nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. En ondanks dat zoveel mensen aan het werk zijn, hebben we nog nooit zo weinig geld overgehouden aan het einde van de rit. 

Er wordt alleen maar bespaard op gezondheidszorg en het sociaal vangnet, terwijl we het nu veel harder nodig hebben. Mensen worden steeds ouder, maar zijn daarom niet gezonder. Zo’n 22% van de bevolking zou met een psychische stoornis leven. De zelfmoordcijfers bij kinderen en jongeren zijn nog nooit zo hoog geweest.

Ja, dit klinkt natuurlijk niet echt positief.
Ik wil geen party-pooper zijn, maar hier simpelweg mee duiden dat wat er gebeurt niet voor niets is. Het systeem is niet langer houdbaar, maar dat wil niet zeggen dat we gedoemd zijn. Het systeem is gedoemd. Dat wel. En dat is goed. 

“Vrijheid”

Tijdens de corona-pandemie hebben we een hulpkreet gezien van mensen die snakken naar vrijheid. Maar eigenlijk weten we in de Westerse wereld niet wat vrijheid is. Niemand van ons is opgegroeid met vrijheid. We zijn allemaal gevangenen en slaven van het systeem, en met name het patriarchaat dat ontzettend toxisch is gebleken voor ons fysiek, emotioneel en mentaal welzijn.

Dat staat nu onder druk. En het zal barsten. De barsten zijn er al lang. En ze zijn niet meer tegen te houden of te lijmen. Ken je dat grappige filmpje van Scrat uit Ice Age? Don’t be like Scrat 😂 Laat los.

Vrijheid is iets wat de meesten van ons ontzettend zou beangstigen als we wisten wat het écht was. De vrijheid om je eigen, innerlijke Autoriteit te volgen en niet meer te hoeven luisteren naar een autoriteit buiten onszelf. Kan je je dat voorstellen?

We stellen het ons voor als iets idyllisch, als een soort paradijs of utopie. Maar eigenlijk hebben we geen idee wat voor verantwoordelijkheid dat is, die vrijheid. De meeste mensen kunnen dat niet dragen, omdat we zo afhankelijk zijn van die “onvrijheid” die we elke dag ervaren. We zijn zo afhankelijk van die systemen en structuren dat we het ons eigenlijk niet kunnen voorstellen om te leven zonder. Onze hele manier van bestaan is ermee vervlochten.

Wat het dichtst in mijn hoofd komt aan “leven zonder” zijn herinneringen aan al die apocalyptische films waarin de wereld in een soort chaos verzandt en de mens vecht om te overleven en iets “nieuws” uit te bouwen, wat dan alweer tegen allerlei beperkingen en uitdagingen opbotst, met allerlei machtsstrijd.

Zelfs onze creatieve voorstelling van wat het is om post-Cross of Planning te leven is nog steeds geconditioneerd door de Cross of Planning-manier van denken. We kunnen niet aan deze manier van denken ontsnappen (nog niet), omdat we nu eenmaal nog steeds leven met die Cross of Planning-achtergrondfrequentie. 

Pas na 2027 zullen we echt ontdekken wat het is om daar niet meer in te leven. Wat er dan kan ontstaan. En de 6-lijn is daar heel open naar. De 6-lijn heeft lak aan alles wat de 1-lijn heeft opgebouwd. Been there, done that. What’s next?

Een nieuw tijdperk

Maar voor ons, mensen die in de 1-lijn periode zijn opgegroeid, wij weten niet wat het is om in een 6-lijn periode te leven. Sommigen van ons hebben allicht nog de 2-lijn periode voor een stukje meegemaakt, maar dat was nu ook niet bepaald positief: revoluties, economische crisissen en 2 Wereldoorlogen waarin er een enorme machtsstrijd aan de gang was met miljoenen doden tot gevolg, om dan vervolgens in de Koude Oorlog te worden gestort (het begin van de 1-lijn periode) waar angst en dreiging iedereen in de ban hield.

En een overgang zoals we nu in 2027 mee zullen meemaken gaat niet alleen over een overgang van 1-lijn naar 6-lijn, maar een overgang van het ene 400-jarige tijdperk in het andere. 

En toch… ik merk dat mensen het ergens “voelen.” (En misschien de 6-profielen onder ons nog het meest.) Ze brengen het steeds meer onder woorden, zelfs zonder het te beseffen. Vanuit Human Design en de Gene Keys is dat niets nieuws. Maar wat nieuw is voor mij is dat dus steeds meer mensen, die niet in deze community vertoeven, ook dingen gaan uitspreken. Het begint stilaan echt door te sijpelen op een collectief niveau.

Maar wat voor mij nog het meest opvallend is, is de druk van het leven om je “zaakjes te regelen,” zodat je enigszins “klaar” bent voor die verschuiving. Alsof we met zijn allen worden “voorbereid.”

Informatietijdperk en “schaarste” mindset

Na 2027 wordt het informatietijdperk niet langer ondersteund.
Waarom denk je dat ik nu nog profiteer om van alles te leren over Human Design nu dit nog kan? Daarom zit ik in de analisten-training van de IHDS, ook al schaar ik me niet achter het beleid van de IHDS. Daarom wil ik ook zoveel mogelijk nog de Living Your Design-workshop geven, opdat nog meer mensen leren over die “innerlijke Autoriteit” en dat bewustzijn gaan ontwikkelen. (Maar dat hoeft niet via Human Design te zijn, dat je dit leert.)

Het is allemaal niet zomaar.
Het heeft een reden. Het is een logische opeenvolging van gebeurtenissen en stappen in mijn leven. Zelfs al zou ik me ertegen verzetten, het leven zorgt er wel voor dat ik dit doe of dat pad volg. Geloof me, ik ben door tonnen mentale weerstand gegaan voor ik op dit punt ben aanbeland. En ik krijg best veel kritiek te slikken over het feit dat ik IHDS-gelicentieerd ben (wat dat ook moge betekenen).

Tegelijkertijd leef ik ook nog steeds in het angst-tijdperk waarin geld verdienen een drijfveer is om te kunnen overleven. Dit is nu eenmaal eigen aan dit deel van het huidige tijdperk. Dat is niemands schuld. Het is gewoon wat het is. En dus zie je mensen keihard hun best doen om geld te verdienen en sommigen gaan zelfs over spreekwoordelijke lijken. We leven in een schaarste mindset. Maar in het nieuwe tijdperk gaat het over Overvloed (Poort 55). Het is quasi onmogelijk om in te gaan tegen die natuur en die drijfveren.

Maar het is eindig.
Dat is iets van dit tijdperk.
Dat is niet iets van het volgende tijdperk.

De Feniks die herrijst uit de assen

En dus merk jij misschien ook dat het nu tot in de extremen gaat, omdat mensen stilaan voelen dat ze houvast verliezen. Het lijkt alsof je nu 5 keer of 10 keer harder moet werken om wat 10 jaar geleden werkte nog in stand te kunnen houden. Dat is wat we allicht allemaal voelen en waardoor velen van ons ook in een burnout of psychische stoornis terechtkomen. En het systeem helpt ons niet, want het systeem evolueert niet (voldoende) mee.

Het systeem zal eerst afgebrand moeten worden, vooraleer de Feniks uit de assen kan herrijzen en er iets nieuws kan ontstaan. Want de 6-lijn kan niets met dat fundament. De 6-lijn kijkt naar het volgende fundament dat zal gebouwd worden, naar wat daar mogelijk is. Wat reeds is gebouwd is niet meer van tel. Het moet eraan. 

De 6-lijn heeft wel geleerd uit het voorgaande fundament en neemt die lessen mee naar wat vervolgens nog meer mogelijk is. Daarin is het mutatief en innovatief. Maar het kan nooit meer datzelfde fundament zijn. De 1-lijn heeft zijn kans gehad. Die oude angst kan niet langer een drijfveer zijn voor het nieuwe.

Potentiële collectieve paniekreactie

Ik kijk met veel nieuwsgierigheid en excitement uit naar wat komt. Maar tegelijk besef ik dat heel veel mensen dus in een enorme paniekreactie zullen schieten allicht, omdat ze zich niet bewust zijn van wat er gaande is en ze niet de vaardigheden hebben ontwikkeld om los te komen van de instortende systemen en op eigen benen te gaan staan, IN verbinding met de ander, maar niet langer op een angst-gedreven manier. De manier waarop we ons verhouden tot elkaar verandert immers ook. Ook het familiesysteem werkt nu geheel op de manier waarop we het kennen en vanzelfsprekend vinden, omdat dat deel is van de Cross of Planning.

Dat maakt dat ik voel dat mijn rol als Projector nu echt aan momentum zal winnen. Ik ben geboren voor tijden zoals deze (Cross of Upheaval), al weet ik niet hoe dat er dan praktisch uit zal zien. Ik kan alleen maar wachten en vertrouwen hebben, en mij intussen laten leiden door mijn Onderzoeker-lichaam om een solide fundament te bouwen waarmee ik kan werken, zodat mijn Ketter-mind de wereld in kan stappen wanneer de Uitnodiging komt.

Let’s wait and see…

Leef Je Design — nieuwe workshopreeks start in september 2024
Wil je graag een start maken met jouw Human Design-experiment en leren over het fundament van dit bijzondere systeem? Ben je het overzicht kwijt en wil je Human Design op een gestructureerde manier leren, bestuderen en beoefenen? Hier lees je alle info over de nieuwe workshopreeks die in september start.

Vond je dit waardevol?

Doneer via Stripe ⊹ Doneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen