Waarom Type niet heiligmakend is

18 jan 2023 | 0 Reacties

Het is best lastig om te schrijven en te delen over Type, net omdat het de valkuil opwerpt van het veralgemenen.
Mensen vinden het vaak niet leuk om daarover te lezen en te leren omdat het de indruk wekt dat je dan in een soort vakje wordt gestopt. Alsof alle Generators zo zijn en alle Projectors zo.
En in realiteit klopt dat natuurlijk niet.

Nuance en uniekheid

Type is niet heiligmakend omdat geen enkele Generator hetzelfde is. Geen enkele Projector lijkt op elkaar. Elke Manifestor en Reflector is uniek.

Ik ben me er dus heel erg van bewust hoe verwarrend, tegenstrijdig of zelfs afstotend het kan werken om over je Type te lezen en te leren. Globaal kunnen we de onderverdeling wel maken, puur op basis van de aura, maar het kan ook een enorme belemmering en valkuil zijn.

En toch is het belangrijk dat we Type erbij nemen, net omdat het het bovenste laagje is van het Human Design Systeem, daar waar alles begint in je experiment. Maar tegelijk moeten we er ons dus van bewust zijn dat er ontzettend veel nuance onder dat laagje ligt.

Om een vergelijking te maken: in je astrologische grafiek heb jij een zonneteken. Ik ben bijvoorbeeld Weegschaal in Westerse “Tropical” astrologie, omdat ik begin oktober geboren ben. Nu is het verleidelijk om te denken dat ik alleen maar Weegschaal ben. Maar als je dan dieper gaat kijken in mijn grafiek, dan zul je zien dat ik heel, heel, heel veel dingen ben en dat sommige aspecten van wie ik ben zelfs het omgekeerde laten zien van wat doorgaans wordt begrepen onder Weegschaal.

Zo kan je dus in een grafiek best wel wat tegenstrijdigheden vinden.
We zijn dan ook écht niet in een vakje te stoppen.

Als je dan zo’n horoscoop leest in een weekblad, bv., dan krijg je een ontzettende veralgemening te lezen want zo’n horoscoop beschrijft eigenlijk alleen maar wat van toepassing is voor dat zonneteken. En al de nuance die daaronder ligt of daar bij hoort, wordt genegeerd. Logisch ook, want zo’n weekblad zou niet toekomen met een halve bladzijde aan horoscopen als het de totaliteit van jouw astrologische grafiek zou beschrijven. Je hebt allicht een boek zo dik als de Bijbel nodig om dat te doen.

In Human Design geldt dit dus ook.
We hebben een bepaald Type, maar dat is verre van wie we zijn. We missen de totaliteit en worden als het ware teruggebracht naar een veralgemening. Daarom beschrijf ik Type niet zo graag tot in detail, ook al wordt er heel veel geschreven en gedeeld over Type door andere Human Design-mensen. Dit omdat ik me ervan bewust ben dat bij alles wat ik schrijf er waarschijnlijk heel veel uitzonderingen bestaan. Zoals het stukje over hoeveel energie een Projector heeft om te werken, of hoe introspectief een Generator is, of dat non-Sacrale Types beter alleen slapen.

Tot op een bepaald niveau kan dit dus voor veel mensen gelden (dat een Projector doorgaans minder energie heeft dan een Generator, bv., of dat non-Sacrale Types meer gebaat zijn bij alleen slapen), maar ik merkte ook wel dat door meer grafieken te gaan lezen en met mensen gesprekken te hebben, er zoveel uitzonderingen zijn dat we er echt geen regels van kunnen maken.

Vele laagjes

Daarom probeer ik ook voorzichtig te zijn met wat ik schrijf en hoe ik het verwoord.
Je moet ook weten dat er heel veel laagjes zijn in het Human Design Systeem.

Globaal krijgen we dan dit: Type & Strategie — Autoriteit — Profiel — Centra & Definitie — Kanalen — Poorten — Lijnen — Kleuren — Tonen — Basen. En dan heb ik de planetaire archetypen nog niet meegeteld die aan elk aspect ook nog eens een nuance gaan geven. En dan hebben we het nog niet gehad over transits en relaties (aura’s die samenkomen) en over het grotere programma dat op de achtergrond werkzaam is.

In astrologie hebben we ook zoiets waarin we niet alleen over het zonneteken spreken, maar ook over een heleboel planeten, asteroïden, de graden waarop ze zich bevinden, in welke huizen ze zich bevinden, en de vele aspecten of “verhoudingen” tussen die verschillende planeten. De tekens worden bovendien ook nog beheerst door bepaalde planeten die niet per se de planeten zijn die op die plekken in jouw grafiek verschijnen. Daarnaast hebben we ook nog de plaatsing van de horizon ten opzichte van jouw grafiek met de vier punten (ascendant, midhemel, etc.). De lijst gaat zo eindeloos door.

De heldenreis

In de Zoom-call van vorige week hadden we daar ook een gesprek over, over hoe belangrijk het is om je eigen, unieke weg te vinden in systemen, omdat het altijd komt doorheen een bepaalde filter (die van de grondlegger) en je dus vaak creatief en inventief moet zijn om je een systeem “eigen” te maken.

Het is niet omdat Richard Rudd voortdurend herhaalt dat je naar binnen moet keren bij het contempleren van de Gene Keys, dat jij dat ook zo moet doen. Er zijn tig wegen om daar te komen waar de Gene Keys naar verwijzen, dus je hoeft je niet te gaan forceren om het op een bepaalde manier te gaan doen, omdat de grondlegger dit zo aangeeft, of omdat zovele anderen dat zo doen.

Dat is net de heldenreis waar ik ook al over schreef: het durven volgen van jouw Strategie en Autoriteit, het durven beleven van jouw unieke design, ongeacht wat anderen daarvan vinden, ongeacht van “wat hoort” of wat van jou wordt verwacht of verondersteld. Dat maakt het natuurlijk uitdagend en het vraagt heel wat moed. En in het begin is dat natuurlijk vaak een proces van vallen en opstaan waarin je ontdekt wat voor jou werkt en wat niet en hoe je het eventueel anders kan doen zodat het meer resoneert met jouw unieke natuur. In veel gevallen gaat het zelfs niet eens om iets “doen,” maar eerder om jezelf overgeven aan wat is, want het leven ontvouwt zich eigenlijk als vanzelf en afstemmen op je natuur is een gelijkaardig proces van overgave.

Bijt je dus niet stuk op die omschrijvingen over Type.

Uiteindelijk geeft het slechts een ingang naar het volgen van jouw Strategie en Autoriteit. Het is vooral belangrijk om jouw Type te kennen, zodat je weet welke Strategie daarbij hoort. Maar hoe meer gedetailleerd de omschrijving van jouw Type is, hoe minder je je er waarschijnlijk in herkent. Althans, dat was mijn initiële ervaring waardoor ik zelfs een tijdlang Type uit mijn experiment had geschrapt.

Slechts een ingang

Nu moet je ook weten dat Type en Strategie pas in 1996 aan het Human Design Systeem werden toegevoegd.

In die eerste jaren na de Openbaring (Ra’s ontmoeting met de Stem) in 1987, was er nog geen sprake van Type. Ra had als dusdanig die patronen in de aura nog niet opgemerkt. Human Design werd dus op een andere manier aangeleerd voor Type werd toegevoegd. Hoe dat dan werkte kan je nog steeds leren in Zeno Dicksons Zen Human Design-cursussen. Daar ben ik zelf ook in opgeleid omdat ik tot op de bodem wou gaan en begrijpen hoe Type tot stand was gekomen.

Ook Autoriteit werd pas later toegevoegd (in 1997), doordat Ra ook die patronen begon op te merken.
Dus in die eerste 10 jaar werd er vooral gefocust op de stroom van energie in een grafiek, waarin in de eerste plaats de twee modi aan bod kwamen (je bent ofwel een “doener,” ofwel een “zijns”-type) en definitie-type (single, split, triple-split of quadruple-split).

Ra Uru Hu heeft het voor ons dus wat makkelijker gemaakt door Type, Strategie en Autoriteit toe te voegen om een ingang te creëren tot het experiment. Door Strategie en Autoriteit toe te passen, immers, hoeven we de details van onze grafiek eigenlijk niet te kennen. Strategie en Autoriteit zorgen er net voor dat we ons design als van nature gaan leven en dan komen we vanzelf de nuances in ons design tegen. Net zoals je in de Gene Keys ook het systeem niet hoeft te kennen, maar door simpelweg te pauzeren en te contempleren het leven zich vanzelf kenbaar maakt en je ook als van nature kan gaan meestromen.

Enkele voorbeelden

Ik ben dan ook van mening dat er vaak veel te veel nadruk wordt gelegd op Type en er ook veel te veel tot in detail over Type wordt geschreven en gedeeld. En dat zorgt ervoor dat mensen aan het systeem gaan twijfelen of in de war raken, net omdat de nuances amper worden meegenomen en daardoor de indruk wordt gewekt dat Type heiligmakend is.

Laat ik even een voorbeeld noemen.
Als je de omschrijving van de Manifesting Generator mag geloven dat zou dit iemand zijn die met haar energie heel veel ruimte inneemt, ongeduldig is en als intens wordt ervaren. Maar wat als je een Manifesting Generator-grafiek met slechts twee gedefinieerde centra (Sacraal-Keel via kanaal 34-20, enkelvoudige definitie) vergelijkt met een Manifesting Generator die 9 gedefinieerde centra heeft met een drievoudige split-definitie? (En ik ken toevallig Manifesting Generators die slechts 2 gedefinieerde centra hebben met enkelvoudige definitie, alsook een Manifesting Generator die 9 gedefinieerde centra met triple-split definitie heeft.)

Ja, ik vergelijk hier natuurlijk extremen. En toch…
Met 7 ongedefinieerde centra voelt deze Manifesting Generator zich misschien helemaal niet zo zelfzeker om ruimte in te nemen, omdat de wereld behoorlijk bij haar binnenkomt. Misschien is deze Manifesting Generator heel veel bezig, maar merken weinig mensen die energie op. En met een ongedefinieerde Solar Plexus komt deze energie misschien helemaal niet intens over maar eerder ontwijkend.

Ga je dan kijken naar die drievoudige-split Manifesting Generator met 9 gedefinieerde centra, dan heb je misschien het gevoel dat die persoon helemaal over jou heen walst en zowat alle ruimte inneemt. Als die Manifesting Generator een sterk-gedefinieerd Wortelcentrum heeft, dan voel je misschien een enorme druk vanuit die persoon naar jou toekomen. Alles kan niet snel genoeg gaan, lijkt het. Je voelt je overweldigd door die energie. Zo intens!

Maar ook in zo’n stevig-gedefinieerde grafiek is er ontzettend veel nuance. En dan hebben we nog niet eens rekening gehouden met de eventuele conditionering die zich uitspeelt.

Ik wil maar zeggen: het helpt niemand als we Manifesting Generators onder een algemene noemer zetten. Type vertelt ons dus bitter weinig over iemand. Maar het helpt ons wel om een ingang te vinden, omdat met Type een bepaalde Strategie komt die essentieel en cruciaal is. Daarnaast zijn er een aantal kenmerken die eigen zijn aan de aura’s van de Types die al een klein beetje van de sluier kunnen oplichten. We weten bv. dat een Manifesting Generator een omhullende aura heeft. Dat is voor elke Manifesting Generator zo, maar wat er zich in die omhullende aura afspeelt is dan weer uniek voor elke Manifesting Generator. Projectors hebben dan weer een gefocuste, penetrerende aura, en toch, als je 10 Projectors ervaart die jouw aura penetreren, ga je die 10 Projectors elk op een verschillende manier ervaren, tot in extremis toe.

Om nog een voorbeeld te noemen: heel veel Projectors vertellen me dat ze zich enorm opgelucht voelden toen ze te weten kwamen dat ze als Projector niet ontworpen zijn voor een 9-to-5 job. Dat is een algemeen kenmerk van de Projector, ook al zullen er wel Projectors zijn die geen moeite hebben met lange werkdagen. Het hangt volledig af van wat er zich in hun chart bevindt, in welke omgeving ze zich bevinden met welke mensen, waar ze aan werken en hoe ze hun energie en kwaliteiten inzetten, of ze correcte uitnodigingen hebben gekregen en ook (h)erkend worden in hun gaven, welke centra gedefinieerd zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden, etc. De lijst is eindeloos.

Maar die initiële opluchting, omdat heel veel Projectors worstelen met het concept “werken,” kan het begin zijn van een nieuwe bewustwording. En dáár draait het uiteindelijk om. Human Design gaat over bewustwording en bewustzijn.

Als we dus zeggen dat Projectors niet ontworpen zijn voor een 9-to-5 job, dan moeten we in dezelfde zin ook “… en …” gebruiken en aanvullen wat we dan specifiek opmerken in jouw unieke grafiek wat die stelling verder nuanceert. Alleen zo doe je iemands design eer aan. Of: “Jij bent een Weegschaal… en …,” vul maar aan.

The system is not the territory

Ik ben ook in de Gene Keys al veralgemeningen tegengekomen in de omschrijving van bepaalde Keys, waarin ik mij absoluut niet herken. In plaats van dat hele systeem dan overboord te gooien, omarm ik dan liever de nuance. “Mensen met Gene Key 39 zijn erg energieke, actieve mensen… en …,” vul aan. Er zijn momenten waarop ik heel energiek en actief kan zijn, maar dat is niet alles wat ik ben. Gene Key 39 mag zich dan in mijn Uitstraling (Radiance) bevinden, maar het bevindt zich ook in mijn ongedefinieerd Wortelcentrum als slapende poort, om even een van de nuances te noemen. Dat stukje nuance mis je dan weer in de Gene Keys, die vooral vanuit een Generator-perspectief zijn geschreven, met name doorheen de unieke filter van Richard Rudd, die een 4/6 emotionele Generator is.

Geen enkel systeem zal immers perfect zijn. Het systeem is dan ook niet meer dan een wegwijzer. Ook taal heeft heel veel beperkingen waardoor we nooit echt kunnen omschrijven wie je werkelijk bent. Maar het kan wel verwijzen naar iets wat je kan ontdekken en waar geen woorden voor bestaan. En die ontdekkingsreis is heel persoonlijk en erg uniek. We hoeven het dan ook niet allemaal te kunnen benoemen — dat is dan weer iets wat typisch is voor de geest om controle te willen pakken — maar net te durven in de beleving te gaan, waar woorden eerder tekortschieten, maar de ervaring des te magisch kan zijn.

Vond je dit waardevol?

Doneer via StripeDoneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen