Van Linksheid naar Rechtsheid

31 mei 2023 | 0 Reacties

Ik had al eerder geschreven over de evolutie van linksheid naar rechtsheid in mijn blogbericht over 2027.
Vandaag wil ik daar iets dieper op ingaan, omdat ik deze materie bijzonder fascinerend vind.

We gaan kijken naar de 16 Variabelen en hoe ze evolueren.

We komen van rechtsheid

85.000 jaar geleden evolueerden we van 5-gecentreerde naar 7-gecentreerde wezens.
De focus verschoof van het Milt-centrum naar het Ajna-centrum als Autoriteit. Het strottenhoofd daalde in waardoor we onze geluiden konden verfijnen en taal konden ontwikkelen. Onze hersencapaciteit groeide en zo ook de ruimte in onze schedel. We werden een denkend wezen in plaats van puur een instinctief wezen. Een boeiende transitie dus, alhoewel Ra niet zo veel vertelde over de 5-gecentreerde wezens. Dat verleden ligt dan ook ver achter ons.

Wat Ra wel vertelde is dat 5-gecentreerde wezens uitsluitend rechts zouden zijn geweest.
Als je dat in Variabelen zou omzetten, dan zouden alle pijltjes naar rechts hebben gewezen dus.
En met de komst van de 7-gecentreerde wezens evolueerden we naar uiterst links: alle pijltjes wezen naar links.

De laatste 85.000 jaar, tot op het moment dat het 9-gecentreerde wezen zich aandiende in 1781, hadden we dus een actief brein en een strategische geest, wat ook de kenmerken van dat tijdperk heel goed weergaf, alsook de dominantie van het Ajna-centrum als Autoriteit.

Het 9-gecentreerde wezen

Maar sinds de komst van het 9-gecentreerde wezen zijn we ook veel complexere wezens geworden.
Niet alleen is dat heel duidelijk te zien in de ontwikkeling van 7 opgelijnde chakra’s naar 9 centra met 36 kanalen, maar ook in het feit dat we als 9-gecentreerde wezens vier Variabelen hebben waarmee 16 combinaties mogelijk zijn.
M.a.w. wat eerst uitsluitend rechts (5-gecentreerde wezens) en daarna uitsluitend links (7-gecentreerde wezens) was in de Variabelen (alhoewel we niet over de 16 Variabelen konden spreken die we nu hebben), is nu een combinatie van linksheid en rechtsheid.
En zo zijn er dus 16 combinaties mogelijk, waar jij er een van hebt.

Dit is mijn combinatie:

Deze combinatie wordt PLR-DLR genoemd, of voluit: Persoonlijkheid-Links-Rechts en Design-Links-Rechts.
In onderstaande tabel worden de 16 combinaties die mogelijk zijn simplistisch weergegeven:

Terug naar rechtsheid

Bijzonder is het dan ook om te begrijpen dat waar we initieel vandaan kwamen als 5-gecentreerd wezen, in onze evolutie terugkomt. We evolueren immers opnieuw naar uitsluitend rechtsheid: alle pijlen die naar rechts wijzen.

Sterker nog, dit is zowat het einde van de evolutie van de huidige mens. De voorspelling is immers dat er na 2027 een nieuw soort mens geboren zal worden dat Ra Uru Hu de “Rave” noemde, een wezen dat voortkomt uit onze genen, maar niet bepaald vergelijkbaar zal zijn met de homo sapiens (of beter: de homo sapiens in transitus, gezien wij een transitie-wezen zijn tussen de homo sapiens en de Rave).

Hoe dat wezen eruit zal zien en zal opereren, daar hebben we natuurlijk het raden naar. Daar gaan de wildste science-fiction verhalen over. Ra vertelde ons dat het bewustzijn van een Rave anders zal opereren als dat van de huidige mens en dat we dit als mens quasi onbegrijpelijk zullen vinden.

Maar wat bijzonder is aan de Raves is dat zij allemaal met uitsluitend rechtsheid geboren zullen worden.
Daar waar wij als 9-gecentreerd homo sapiens in transitus dus meestal een combinatie hebben van linksheid en rechtsheid (alhoewel er ook veel mensen zijn met alle pijlen naar links of rechts), zullen de Raves uitsluitend rechtse pijlen hebben, en dus kunnen we zeggen dat er nu opnieuw een evolutie plaatsvindt in omgekeerde richting: van linksheid naar rechtsheid.

Doch, we keren niet terug naar een bestaan waarin het Milt-centrum met de plak zwaait, noch zijn we ontworpen om de Ajna te laten heersen: het Solar Plexus-systeem zal evolueren van motor/bewustzijnscentrum naar puur een bewustzijnscentrum wat allicht alleen de Raves zullen hebben als volledige mutatie. Als mens blijven we de Solar Plexus ervaren als zowel een motorcentrum als bewustzijnscentrum, dus ook daar zullen de Raves ontzettend verschillend van ons zijn.

De Rave-evolutie

In het schema hieronder zie je dan ook hoe die evolutie verloopt van PLL-DLL (volledige linksheid) naar PRR-DRR (volledige rechtsheid). Je zou kunnen zeggen dat we dus van PLL-DLL komen toen we nog 7-gecentreerde wezens waren en we evolueren naar PRR-DRR met de geboorte van de Raves. Langs die denkbeeldige lijn die je hieronder in het schema ook ziet staan, zie je hoe PLL-DLL (helemaal bovenaan links) overgaat in PRR-DRR (helemaal onderaan rechts):

Interessant in dit bovenstaand schema is ook om te zien dat er 12 combinaties van Variabelen onder druk komen te staan binnen deze evolutie. Deze zijn weergegeven in het blauw. Vier andere combinaties, weergegeven in het grijs, “spelen niet mee” met deze evolutie. Zij bevatten geen harmonische profielen (1/4, 2/5, 3/6, 5/2 en 6/3). Deze harmonische profielen, die ook wel veranderende of wisselprofielen worden genoemd, zijn nodig voor de evolutie, maar zijn ook de meest zeldzame profielen als we het statistisch bekijken (rond de 2 à 2,5 % van de wereldbevolking). Er kan geen evolutie plaatsvinden waar zich alleen fundamentele profielen bevinden (1/3, 2/4, 3/5, 4/6, 5/1 en 6/2).

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij niet meespeelt in het tijdperk na 2027 als je in een van die combinaties past. In tegendeel, je bent er allicht nog steeds, maar in tegenstelling tot de Variabelen weergegeven in het blauw, ervaar jij vanuit de evolutie die druk niet. Wat dat precies inhoudt is natuurlijk moeilijk te zeggen — misschien merk je het nu, of pas na 2027 (of misschien ook niet).

Nu, zoals ik al zei worden er nog steeds mensen geboren met alle pijlen naar links of alle pijlen naar rechts. Wij zijn 9-gecentreerde wezens die als een soort van brug fungeren tussen de uitsluitend linkse 7-gecentreerde wezens van vroeger en de komende Raves die uitsluitend rechts zullen zijn. Wel zou je kunnen zeggen dat met alle pijlen naar links, je je allicht meer thuis voelt in dit tijdperk, waarin het 7-gecentreerde gedachtengoed van de Ajna-dominantie nog steeds hoogtij viert — ook al zijn we al lang geen 7-gecentreerde wezens meer — dan dat je je zult voelen in het nieuwe tijdperk. Jij neemt dan wel de energie van het oude, vertrouwde mee in het nieuwe tijdperk, wat de overgang voor velen van ons comfortabeler maakt, zou je kunnen zeggen.

Heb je alle pijlen naar rechts, dan kan je je misschien maar moeilijk aarden in ons huidig tijdperk en verlang je naar iets nieuws. Misschien voel jij je op dit moment onbegrepen of heb je het gevoel dat je een “alien” bent op deze wereld. Jij draagt immers de toekomst in je mee en laat ons zien wat we mogen verwachten. Dit helpt ons natuurlijk ook om de nodige veranderingen door te voeren, zodat onze wereld steeds meer afgestemd raakt op wat er komen zal. De kans is groot dat jij je pas echt voelt gedijen na 2027.

De meesten van ons zijn echter een combinatie van links en rechts, waardoor we ook weer een soort van brug vormen tussen linksheid en rechtsheid. Je zou kunnen zeggen dat we daarom als soort erg instabiel zijn, want het lijkt alle kanten op te gaan. We zijn dan ook een soort in transitie. Het lijkt alsof we daardoor voorbereid worden op wat gaat komen. Elk brengen we zo in onze unieke configuratie een deeltje van het nieuwe en dragen we ook een deeltje van het vertrouwde mee, alsof we zo twee uiteenlopende werelden met elkaar willen verzoenen. Zo dragen we elk op een unieke manier bij aan de transitie en ondersteunen we de vele veranderingen die deze transitie met zich meebrengt. Bijzonder, toch, als je er zo even over nadenkt?

De menselijke evolutie

Laten we nog even wat dieper duiken.
Ik vertelde al dat we een transitie-wezen zijn die de geboorte van de Raves inluidt na 2027. En dat we daardoor van linksheid terug evolueren naar rechtsheid. Linksheid hoort bij de 7-gecentreerde homo sapiens, die tot 1781 over de wereld heerste. Rechtsheid hoort bij de Rave die na 2027 in de wereld zal opduiken en naast ons zal leven. Wij zijn sinds 1781 een 9-gecentreerd wezen met een combinatie tussen linksheid en rechtsheid en zijn daardoor homo sapiens in transitus, een brug tussen de oude en de nieuwe wereld.

Nu, als mens evolueren wij ook nog steeds.
De Raves worden uit de mens geboren, maar zijn eigenlijk niet echt nog mens. Het is een soort op zich, voortkomend uit de mens. Als mens zullen wij dus samen moeten leven met de Raves. En als mens evolueren wij ook nog steeds, zij het beperkter.

Onze evolutie zal vooral een verschuiving maken van een linkse Persoonlijkheid (PLL) naar een rechtse Persoonlijkheid (PRR), terwijl ons lichaam nog steeds een combinatie van links en rechts kan zijn. Ook al worden er mensen geboren met alle pijlen naar rechts, als mens zullen we dus nog steeds voornamelijk combinaties hebben tussen links en rechts, zoals weergegeven in onderstaand schema:

Levensreddende Strategie en Autoriteit

En dan is er nog iets speciaals te vertellen over de vier combinaties in het midden.
Toevallig heb ik een van die combinaties, namelijk de combinatie het meest linksboven: PLR-DLR.

Deze vier combinaties in het midden, waarvan drie combinaties (weergegeven in het blauw) ook evolutionaire druk ervaren, zijn de zogenaamde verdraaide of verwrongen combinaties. Ra noemde ze de “twisties.” Ze bevatten allemaal tegenstellingen tussen links en rechts, namelijk ofwel een tegenstelling tussen de Zon/Aarde- en Maanknopen-activaties (de lichtblauwe combinaties), of een dubbele tegenstelling tussen zowel Zon/Aarde- en Maanknopen-activaties en de Persoonlijkheid- vs. Design-kant (donkerblauwe en grijze combinaties). Ze geven dan ook extreme dilemma’s weer tussen lichaam en geest.

Bij deze combinaties blijkt dat Strategie en Autoriteit levensreddend kunnen zijn. Wanneer je niet je Strategie en Autoriteit volgt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn voor jouw welzijn. Zelf denk ik niet dat ik nog in leven zou zijn, indien er niet een punt kwam waarop ik echt mijn Strategie en Autoriteit ging eren. Dit hoorde ik ook van andere mensen die een van deze combinaties hebben.

Door die tegenstellingen is het lastig om de logica te vinden in wat onze Strategie en Autoriteit ons vertelt. Voor het lichaam en de geest voelt het alsof ze verschillende richtingen op getrokken worden. Maar het is net het geforceerde huwelijk tussen lichaam en geest, die op zichzelf slechts minder dan de helft van het verhaal zijn, dat ons vertelt wat correct voor ons is. Dus door dat vreemde huwelijk tussen de vier pijlen die schijnbaar tegenstellingen zijn, merk je dat er toch correctheid mogelijk is. Onbegrijpelijk voor de geest weliswaar. Daarom zijn overgave aan Strategie en Autoriteit zo belangrijk.

En zo is de evolutie niet alleen merkbaar in onze cognitie doorheen de Variabelen, maar ook op andere vlakken: in de centra bijvoorbeeld (waaronder de Solar Plexus-mutatie), alsook op vlak van Type ( de komst van de Projector en het groeiende belang van diens rol), en nog veel meer. Ik hoop dat dit jou althans een klein inkijkje geeft in waar jij je bevindt binnen deze transitie en hoe jij op jouw unieke manier bijdraagt aan het ondersteunen van deze bijzondere tijd.

Vond je dit waardevol?

Doneer via StripeDoneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies. Indien je doorgaat met het gebruik van deze website, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies.  Meer info