Sacrale Autoriteit

15 mrt 2023 | 0 Reacties

Ik kreeg al meermaals de vraag van Sacrale Generators en Manifesting Generators hoe dat dan zit met die Sacrale geluiden.

Nu, ik kan het alleen maar omschrijven vanuit mijn perspectief als Projector natuurlijk. Ik ben immers geen Sacraal wezen. Ik heb geen Sacrale geluiden, alhoewel ik me er soms wel op betrap, vooral wanneer ik me in het bijzijn van Generators bevind. Dat komt omdat ik Sacrale energie binnenpak via mijn open Sacraal en allicht voor een stuk mee beweeg op die energie. Maar het zijn geen geluiden waar ik op kan vertrouwen.

Sacrale energie

Een van de dingen die mij al heel snel zijn beginnen opvallen is de hoeveelheid energie die in zo’n Sacraal geluid aanwezig is. Het is moeilijk te omschrijven en ik heb zo het vermoeden dat Generators zich hier zelf amper bewust van zijn. Maar voor een Non-sacraal wezen zoals ik is het ontzettend voelbaar.

Sacrale geluiden, als ze écht vanuit de onderbuik komen dus, zijn energetisch heel sterk. Ook als het een “nee” is. Ik voel daarbij echt een soort kordaatheid en helderheid in. Het is écht een JA! of een NEE! En je hoeft het geen tweede keer te vragen.

Het komt bij mij dan ook echt binnen. Alsof iemand bij een Sacrale “nee” opeens een soort beweging maakt waardoor ik achteruit word geworpen. Niet letterlijk natuurlijk, want ik blijf gewoon zitten of staan, maar het voelt alsof de boel dicht slaat en er geen ingang meer is. Boem, toe!

Als het een Sacrale “ja” is dan voel ik het vaak als een soort instant verhoging van de energie waarin ik mee word opgetild, zoals een soort vortex die je omhoog stuwt. Wanneer heel veel Sacrale “ja’s” in een gesprek of interactie volgen, dan voel ik de energie letterlijk groeien in de (virtuele) ruimte waar we ons bevinden. Ik bedoel maar, voor mij is er geen ontsnappen aan. Ik kan er niet om heen. Het is zo klaar als een klontje.

En het is heel fijn als je dan ziet dat het voor de Generator die het geluid maakt ook opeens klaar is als een klontje. Al kan je soms wel wat schrikreacties zien. Men verwacht niet altijd een bepaald geluid te horen. Soms is het geluid compleet tegenovergesteld aan het antwoord dat ze vanuit hun hoofd hoopten te krijgen. Er is dus ook enorm veel overgave gemoeid met dit proces. Zonder overgave blokkeer je die Sacrale stuwing van energie en ook dat kan ik als Projector heel hard voelen.

Slapend Sacraal

De realiteit is echter — en ik voel ook heel erg de frustratie hierin — dat de meeste Sacrale Generators en Manifesting Generators een “slapend Sacraal” hebben. En het is voor mij een enorme uitdaging om uit te leggen wat dat betekent, want meestal begrijpen ze het niet goed. Ze weten immers niet (meer) hoe het voelt om een wakker Sacraal te hebben. Dus het is alsof je aan het zoeken bent naar iets, maar je weet niet naar wat.

Dan stuur ik vaak voorbeelden door van gesprekken van Generators met wakkere Sacralen, maar ook dan komt er bij de meeste mensen zoveel weerstand. Ze redeneren het weg. Wat ik het meest hoor van Generators die dan die videofilmpjes of audiobestanden bekijken en beluisteren is dat het heel “onnatuurlijk” of “overdreven” klinkt.

Ja, voor de geest, voor onze mind, klinkt dat inderdaad onbegrijpelijk. Hoe iemand van dat soort geluiden kan maken en daar helemaal enthousiast van raakt. Hoe mensen met Sacrale geluiden een gesprek kunnen hebben. Het is ook totaal niet logisch voor de geest en het is in strijd met alles wat we ooit hebben geleerd over beleefd antwoorden en interageren.

De Sacrale geluiden lijken zo iets “dierlijks” te hebben, iets primitiefs. Kinderen die die geluiden van nature maken worden daar op aangekeken en geleerd dat ze eerst moeten nadenken voor ze hun mond open doen, en daarna moeten antwoorden met woorden, niet met geluiden. En zo kan je als Sacrale Generator ook meteen een onderscheid gaan maken: antwoord je met woorden, dan is het geen Sacraal geluid. Punt.

Zo eenvoudig is het, maar de geest is zo zwaar geconditioneerd dat we dat maar moeilijk kunnen accepteren. Het klinkt té simpel, dus kan het niet waar zijn. Of het gaat zo in tegen wat we hebben geleerd en als tweede natuur hebben aangenomen, dat we in diepe strijd komen met onszelf en angst voelen voor wat er zou gebeuren als we onszelf toelaten daar toch te gaan. Wat gaan de mensen daar niet van denken? Zo kan ik mijn baas toch niet van antwoord dienen? Mensen gaan me uitlachen of onbeleefd vinden!

Ja, we kunnen hier natuurlijk 1000 excuses voor gaan vinden die allemaal heel begrijpelijk en aannemelijk klinken. Je kan dit steeds weer opnieuw wegredeneren. Dat is heus niet moeilijk. Ik zie het elke dag. En dan voel ik heel erg de frustratie naar boven komen bij Generators: enerzijds weten ze diep vanbinnen dat Sacrale geluiden de enige weg zijn, maar anderzijds voelen ze enorm die weerstand en lijkt de drempel gewoonweg té hoog.

Onderbuik-klank

Een slapend Sacraal heeft dus schijnbaar geen geluiden. Het wordt onderdrukt door de geest/de mind, die alles wil beredeneren en woorden wil gebruiken om een antwoord te formuleren. En “ja” is ook een woord. Dat is geen Sacraal geluid.

Een Sacraal geluid is niet alleen een geluid dat stamt van voor we ooit woorden leerden gebruiken, het is bovendien een energetische reactie, een energetisch antwoord. Daarom noemen we de Strategie van de Generator (en Manifesting Generator) “Wachten om te Antwoorden.” Er moet eerst een vragende partij zijn, zodat er ook geantwoord kan worden.

De makkelijkste manier om je Sacraal dan ook wakker te maken is wanneer iemand jou vraagt. En dan met name een duidelijke ja/nee-vraag.

“Wil je graag deze middag naar restaurant x om samen met mij te lunchen?”
“Wil je met mij trouwen?”
“Hou je van aardbeien?”

“Uh-uh.” (Ja)
“Uhn-un.” (Nee)

Ik schrijf “uh-uh” en “uhn-un” omdat dat vaak het Sacrale geluid is dat je hoort, maar het is onmogelijk om die geluiden in woorden te vertalen. Maar meestal is het iets wat gelijkt op hoe ik het schrijf.
Sommigen schrijven het als “uhuh” (ja) en “unn” (nee), en het maakt ook niet uit. Het gaat ‘m niet om de schrijfwijze of het proberen accuraat weergeven van het geluid in een leesbare vorm. Het gaat ‘m net om het feit dat het een onderbuik-klank is die spontaan naar boven komt.

Een stinkend moeras

Het geluid is een in-het-moment antwoord.
Het is direct een “ja” of een “nee.” En soms komt er niets of een soort aarzeling en dan weet je dat ofwel de vraag niet helder genoeg is, of té groot en er eerst andere vragen gesteld moeten worden, of de Generator die antwoordt schiet weer naar het hoofd en wil het antwoord bedenken.

Als ik in gesprek ben met Generators die Sacrale Autoriteit hebben, dan merk ik vaak dat ze dat in-het-moment aspect willen omzeilen. Het is gewoon té griezelig om zich af te stemmen op dat spontane geluid. En dan gaan ze onmiddellijk redeneren.

Wat ik dan vaak hoor is: “Ja, ik voel wel in mijn onderbuik dit en dat, maar…”

Als ik dan zeg dat dat geen Sacraal geluid is, dan voel je weer die frustratie naar boven komen. Ze willen het antwoord weten, maar er is te weinig vertrouwen in het Sacraal. Het vertrouwen ligt nog te veel op het hoofd dat graag wil gaan redeneren en bedenken, want dat voelt veiliger. Maar zo kunnen ze blijven redeneren tot ze een ons wegen.

En voor mij als Projector is dat heel vermoeiend om te aanschouwen.

Ze blijven maar rondjes draaien in hun hoofd. Telkens weer opnieuw. Het probleem eens van die kant bekijken, en dan weer van een andere kant. Etc.

Heus, dan weet je dat ze eigenlijk hun Sacrale energie op een verkeerde manier gebruiken. En dat denken kost dan ook enorm veel energie. Ik word al moe van hen zo bezig te zien. Dan wordt alles zwaar en bedrukt en lastig en complex en moeilijk en ingewikkeld. Typisch voor de geest.

Er is niets zo leuk als een Generator aanschouwen die zijn of haar Sacrale geluiden heeft gevonden en daarop begint te vertrouwen. Echt, ook al volgen er 100 “nee’s,” ik vind het héérlijk om een Generator zo bezig te zien. Het klopt gewoon. De energie gaat vrijelijk stromen. Dan voel je pas de Generator tot leven komen. Dan voel je pas hoe hij of zij hoort te zijn.

Maar die slapende Sacralen… nee. Dat is ongelooflijk vermoeiend. En ongemakkelijk. Het loopt gewoon vierkant. Vaak voel ik me dan alsof we met z’n allen door een moeras aan het waden zijn en de blubber aan onze benen zuigt. Het is niet alleen erg vermoeiend om vooruit te proberen komen, we zakken er ook steeds dieper in. Vreselijk!

Nu, als je je voorstelt dat de meeste Generators een slapend Sacraal hebben, dan voel je misschien waarom deze huidige wereld vaak voelt als een stinkend moeras waar we met z’n allen steeds dieper in zakken. Dan hoor je van Non-sacrale wezens ook steeds vaker dat ze alleen willen zijn, zich afzonderen, de wereld willen buitensluiten, want het is gewoon allemaal te vermoeiend, te complex, te energie-rovend, te overweldigend, en noem maar op!

Wakker worden

Dus, hoe maak je je Sacraal dan wakker?

Het vergt allicht wat oefening, niet alleen om je geluiden te vinden (ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn, maar lijken bedolven onder mentale controle-laagjes), maar ook om door je eigen mentale weerstand heen te breken. Dat kan ook wel wat oude pijn en angsten naar de oppervlakte brengen. Niemand zegt dat dit een eenvoudig proces is.

Als eerste stap zou ik aanraden om het als een leuk spelletje te zien.
Je speelt het met makkelijke ja/nee-vragen die iemand jou stelt en je houdt de moeilijkere of uitdagendere vragen voor het laatst (of je stelt ze uit tot je wat meer vertrouwen hebt gekregen in jouw Sacrale geluiden).

Nu, idealiter is er iemand in jouw omgeving die jou ook daadwerkelijk luidop die ja/nee-vragen stelt. Zodat er ook luidop een Sacraal geluid spontaan naar boven kan komen. Je kan dit doen met jouw partner, een goede vriend(in), iemand die je vertrouwt en jou ook vrij laat om te spelen en te experimenteren, en ook “fouten” te maken. Je moet immers onderscheid leren maken tussen een écht Sacraal geluid en wanneer je vanuit je geest een antwoord aan het formuleren bent. En voor je geest is het een heuse uitdaging om zijn grip los te laten en zich over te geven aan dat vreemde geluid.

Vaak vraag je je misschien af: is dat geluid wel wat het moet zijn? Daar kan je je ook weer suf over gaan piekeren. Maar het feit is: Sacrale geluiden zijn uniek. En ze zijn van jou. En jouw geest heeft zich daar bovendien niet in te moeien.

Wees ook mild voor jezelf. Soms lukt het gewoon niet van de eerste keer. Of de tweede keer. Of de derde keer. Soms kom je jezelf meer tegen in je mentale weerstand dan dat je in contact komt met jouw Sacraal. En dat is heel normaal. (Hé, dat rijmt! 😃)

Het is oefenen, oefenen, oefenen.

En op een bepaald moment, wanneer je het niet verwacht, laat jouw geest opeens z’n grip een beetje los… en daar is ie! Jouw Sacraal geluid!

Sacrale gesprekken

Eens je die Sacrale geluiden hebt gevonden ga je ook makkelijker herkennen bij jouw mede-Generators of zij al zover zijn gekomen of niet. Dan merk je wanneer zij antwoorden vanuit hun Sacraal en wanneer niet. Zo ga je ook herkennen welke Sacrale Generators in jouw omgeving fijne gesprekspartners zijn omdat je merkt dat zowel jij als je gesprekspartner een wakker Sacraal hebben. Wat een bom energie kan dat geven! ,

Dat soort gesprekken zullen helemaal anders aanvoelen dan de gesprekken die je doorgaans hebt met mensen.

Veel Generators voelen dan ook zo’n enorme energie in hen en in de ander wakker worden.
Het klopt dan gewoon. Ook als er vele “nee’s” komen. Dan voel je gewoon dat er een soort verwondering en nieuwsgierigheid in je opkomt en ga je zelfs vol verlangen uitkijken naar de volgende ja/nee-vraag. Het lijkt ook alsof andere mensen dat gaan beginnen voelen bij jou, dat ze met een ja/nee-vraag veel verder komen met jou, dan wanneer ze open vragen stellen of jou gewoon dingen vertellen. Dan ga je misschien merken dat mensen jou eerst gaan vragen: “Mag ik jou iets vertellen?” of “Mag ik jou iets vragen?” Heel bijzonder.

Het kan een enorme opluchting en bevrijding zijn om de wereld doorheen jouw Sacraal te ervaren. En zo kan het vertrouwen ook groeien. Zo ga je vanzelf steeds meer je design leven en “in sync” komen met het leven zelf. Alsof je eindelijk op je plek zit. En die plek zit vol sappige, heerlijke levensenergie.

Het is dan ook heerlijk om als Non-Sacraal zo’n ontwikkeling te mogen aanschouwen. Voor mij, als Projector, is het dan ook verrukkelijk om in een omgeving te vertoeven met wakkere Sacralen, Generators die steeds meer hun ware Zelf leven. Van zo’n aanwezigheid krijg ik ook energie. Het voelt dan alsof ik meegevoerd word op een fantastisch avontuur, en zelfs wanneer het over moeilijke dingen gaat, dan voel je toch alsof we het samen aankunnen.

Het moeilijkste dat er is

Maar ik wil het niet té rooskleurig voorstellen.
Om daar te komen, echter, moeten we het moeilijkste doen wat er is: door die mentale weerstand breken, de conditionering loslaten, en een sprong in de diepe, donkere afgrond nemen, ons overgeven aan het onbekende, niet wetende of we er levend weer uit komen.

Dat is zo ongeveer hoe Mary Ann Winiger het omschreef in haar boek, The Revolution of One, waarin ze haar jarenlange reis omschrijft als Sacrale Generator op weg naar het leven van haar design, door te experimenteren met haar Strategie en Autoriteit. Ik vind dit boek zo’n aanrader voor iedereen, in het bijzonder voor Sacrale Generators en Manifesting Generators, maar ook voor andere Types met andere Autoriteiten, omdat het heel goed weergeeft hoe uitdagend en moeilijk het “volgen van je Strategie en Autoriteit” werkelijk kan zijn.

Ik kan er van mee spreken, ook al heb ik emotionele Autoriteit en de Strategie van Wachten op de Uitnodiging (en Herkenning), wat helemaal anders is dan Sacrale Autoriteit en Wachten om te Antwoorden. En toch… toen ik las wat Mary Ann doormaakte, maakte het voor mij heel veel duidelijk en voelde ik me getroost door haar ervaringen. Het gaf me moed. En ik begon het “Wachten” ook echt beter te begrijpen. Ik begon Generators ook veel beter te begrijpen.

Een van de moeilijkste dingen die er zijn is jezelf zijn. Op en top jezelf.
We blijven het steeds weer compromitteren doordat uniekheid in onze samenleving niet voldoende wordt ondersteund. Althans, dat is het tijdperk waar we nu in zitten, maar we zien reeds een verschuiving, gezien in 2027 een ander tijdperk aanbreekt, eentje van individualisme en uniekheid. (Dat treft!)

Maar het vraagt bijzonder veel moed om je eigen pad te bewandelen. Het is een heuse heldenreis.
En het is niet het pad dat je geest denkt dat het is. Je geest weet het immers niet. Dus alles wat je zit te bedenken is niet jouw pad. Of toch heel zelden.

Het antwoord ligt in de wijsheid van jouw lichaam dat altijd afgestemd is op de Magnetische Monopool in jouw G/Ji-centrum. Het weet dus welke richting het uit moet. Dat is waar jouw innerlijke Autoriteit jou naartoe stuurt. En jouw geest snapt daar meestal geen jota van. Het zal allerlei verhaaltjes proberen bedenken over het hoe en waarom en jou een bepaalde kant willen opsturen, maar dat is pure afleiding.

Als Sacrale Generator is jouw Sacraal geluid jouw richting. Dat is jouw lichaam dat jou vertelt wat correct is voor jou en wat niet. Een simpele, spontane “uh-uh” of “uhn-un.” Meer niet. Dat is alles wat je nodig hebt. En jouw Strategie vertelt jou dat je dat geluid alleen kan horen als je wordt gevraagd. Als je niet wordt gevraagd, dan weet je het niet. Dan kan je van alles gaan bedenken of denken dat je voelt, of voelen wat je denkt te weten, maar dat is het niet. Dat is slechts een verhaal of energie dat je binnen pakt van de ander, of conditionering, of zelfs een trauma-respons. Daar ligt jouw waarheid niet. Jouw waarheid ligt in het Sacrale geluid.

Nu, doorheen de dag, in het dagdagelijkse leven dus, wanneer je niet meteen gevraagd wordt, merk je allicht dat jouw lichaam best wel in beweging is. Het loopt naar de koelkast en haalt iets te drinken uit, het loopt naar het toilet, het plooit de was op, het wandelt naar buiten om wat frisse lucht op te snuiven, etc. Het Sacraal brengt jou dan ook in beweging. Maar van zodra het gaat om beslissingen nemen waarin je je eigen waarheid wil horen, moet je gevraagd worden.

Als je dus iets samen wil gaan doen met iemand.
Als je wil weten of je ergens energie voor hebt.
Als je wil weten of een bepaalde omgeving correct voor jou is.
Etc.

Er zijn heel veel dingen in het leven waarin je wil Wachten om te Antwoorden. Zodat je niet initieert. Zodat je vanuit jouw Sacrale waarheid in beweging komt. Los van die alledaagse, natuurlijke bewegingen van jouw lichaam waar je je amper bewust van bent.

Emotionele Generators

Wat als je geen Sacrale Autoriteit hebt als Generator of Manifesting Generator, maar wel emotionele Autoriteit? Dat zijn immers de enige twee Autoriteiten die mogelijk zijn voor Generator-types.

Wel… dan heb jij meer tijd nodig.

Ook jij hebt Sacrale geluiden, maar je kan niet in het moment een beslissing nemen. En dan gaat het ook echt over beslissingen nemen waarin jij jouw waarheid wil weten voor je actie onderneemt, niet over die alledaagse, natuurlijke bewegingen van je lichaam waar je je amper bewust van bent.

Dan wordt je gevraagd, maar je kan niet meteen antwoorden. Je hebt tijd nodig. Ondanks je “uh-uh” of “uhn-un” moet je eerst door je emotionele golf. Voor een emotionele Generator gaat het net wel om voelen. Zit ik op een “high” in mijn emotionele golf? Of of een “low”? Of ergens daartussen?

Emotionele Generators voelen eerder een soort nervositeit die hen vertelt dat de tijd nog niet rijp is om een beslissing te nemen. Zij hebben dan ook echt emotionele Autoriteit en geen Sacrale Autoriteit. Ze kunnen dus niet de waarheid in hun Sacrale geluid vinden, maar moeten wachten tot er een soort helderheid komt, een berusting, een acceptatie van de consequenties van hun beslissingen en als dat moment aanbreekt (dat kan binnen een uur zijn, morgen, volgende week of binnen een jaar), dan weten ze wat te doen.

Mary Ann Winigers man is een emotionele Generator en ook daar schrijft ze een beetje over in haar boek. Hoe verschillend die twee Autoriteiten zijn. De Sacrale Generator weet in het moment wat correct voor hem/haar is door het Sacrale geluid. De emotionele Generator moet wachten en het eerst grondig doorvoelen om dan in een moment van helderheid en berusting te weten wat te doen.

Niettemin is het voor elke Generator belangrijk om een “wakker Sacraal” te hebben. Maar Sacrale geluiden bij emotionele Generators is niet wat de doorslag geeft bij een beslissing. Het is de emotionele Autoriteit die de doorslag geeft. Ook dat kan een enorme uitdaging zijn voor Generators, omdat het niet alleen gaat om Wachten om te Antwoorden, maar er nog “extra” gewacht moet worden tot ze ook emotioneel helder zijn.

Natuurlijk, als het gaat om lunchen met een vriendin in een bepaald restaurant deze middag, dan wil je niet te lang wachten met antwoord geven. Maar toch is het belangrijk dat je dan bij jezelf toetst of je helderheid hebt, berusting, aanvaarding van de beslissing die je neemt, en je dus niet een soort nervositeit in je buik of maag voelt die jou vertelt dat je toch beter wacht. Misschien moet je dan inderdaad zeggen dat het niet de juiste dag is en je op dit moment even niet helder hebt of je daar energie voor hebt.

Alleen jij weet wat correct voor jou is. Dus laat je zeker niet onder druk zetten, ook al word je alweer uitgedaagd bepaalde beleefdheidsformules en normen te volgen, terwijl jouw innerlijke Autoriteit daar geen rekening mee houdt.

Zo zie je maar, elke Strategie en Autoriteit komt met uitdagingen.

Het is voor iedereen allicht een van de moeilijkste dingen die we in ons leven gaan doen: Strategie en Autoriteit volgen. Je kan je dan ook suf studeren om Human Design te leren en diep te duiken in al die laagjes. En je ziet ook heel veel mensen heel veel zeggen over Human Design (of er zelfs in lesgeven of werken als Human Design-professional). Maar het betekent helemaal niets als je niet op jouw Strategie en Autoriteit vertrouwt, als je het niet leeft.

Vond je dit waardevol?

Doneer via StripeDoneer via Paypal0 reacties

Een reactie versturen