Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemeen

Voor de leesbaarheid van deze spelregels heb ik gebruik gemaakt van de “ik-vorm”. Waar “ik”, “mij” of “mijn” staat wordt mijn bedrijf “Daisy De Boevere – Aandacht voor Ondernemen” bedoeld. Waar “jij”, “jou” of “jouw” staat wordt jouw bedrijf of jij als klant bedoeld. Waar “wij” of “we” staat gaat het over jij en ik samen.

Diensten worden bij naam genoemd zoals vermeld op deze website (Coaching, Online Programma). Waar “samenwerking” of “overeenkomst” staat, gaat dit over diensten die ik aanbied en waar jij een beroep op doet.

Waar “website” staat verwijs ik naar deze website op domeinaam: www.daisydeboevere.be.

Bedrijfsgegevens

Daisy De Boevere – Aandacht voor Ondernemen is een initiatief van Espavo Coaching & Consultancy VOF.
Bedrijfsnaam: Espavo Coaching & Consultancy VOF (Espavo VOF)
Maatschappelijke zetel: Torhoutse Baan 95, 8470 Gistel, België
KBO: 0834.837.131
BTW: BE 0837.834.131
RPR Gent, afdeling Brugge

Hoe gaan we het aanpakken?

Dat kan wel wat verschillen afhankelijk van wat je kiest uit mijn diensten. Wat ik precies aanbied en wat ik voor je kan betekenen lees je op mijn website.

Wie kan beroep doen op mijn diensten?

Ik bied mijn diensten uitsluitend aan aan zelfstandige ondernemers en bedrijven, gevestigd in België of Nederland. Mijn diensten zijn het meest geschikt voor creatieve coaches met een eigen praktijk. Daaronder versta ik: zangcoaches, creatieve therapeuten, lifestyle-coaches, business-mentors, opruimcoaches, social-media-mentors, marketing-mentors, lifecoaches, mindset-coaches, schrijfcoaches, beurscoaches, ondernemerscoaches, voedingsconsulenten, yoga-trainers, mindfulness-coaches, spirituele mentors, stemtherapeuten, performance coaches, loopbaancoaches, personal coaches, burn-out coaches, relaxatie-therapeuten, NLP-trainers, relatiecoaches, sportcoaches, … gewoon té veel om op te noemen!  You get the picture 😉
Kortom, creatieve ondernemers die aan de hand van coaching, therapie, advies of counseling hun eigen talenten inzetten en talenten bij hun klanten naar boven halen.

Wat zijn de prijzen?

De prijzen van mijn diensten staan steeds vermeld op mijn website, met uitzondering van 1-op-1 coaching & advies. Mijn prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW. Is jouw bedrijf in België gevestigd dan betaal je steeds 21% BTW. berekend op de aangegeven prijs. Is jouw bedrijf in Nederland gevestigd dan betaal je geen BTW. omwille van de Europese wetgeving die verlegging van heffing toestaat voor B2B-transacties.

Staan deze prijzen vast?

Ja, mijn prijzen staan vast, maar op termijn worden ze wel verhoogd. Dan zie je de nieuwe prijzen op de website vermeld. Soms geef ik korting of doe ik een aanbieding. Die zijn altijd tijdelijk. Dus je kan geen rechten ontlenen aan eerder gecommuniceerde prijzen, vervallen kortingen of aanbiedingen.

Wat mag je verwachten van coaching & advies?

Coaching en advies gebeurt steeds in de vorm van een 1-op-1 videochat via Zoom. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste materialen, zoals webcam, (ingebouwde) microfoon, computer, laptop, tablet of smartphone en snelle internetverbinding.

Tijdens een gesprek deel ik mijn kennis, ervaring en tools om succesvol aan online marketing te kunnen doen. Zelf moet je naast deze gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en het implementeren van tips en advies.

Ik kan niet garanderen dat mijn coaching en advies successen in jouw leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me naar redelijkheid inspannen om jou de beste ondersteuning te geven. De vorm van deze ondersteuning wordt besproken op de website.

Binnen welke termijn moeten coaching- en adviesafspraken worden ingepland?

Een afspraak moet altijd binnen de termijn van een coachingtraject plaatsvinden, namelijk binnen 1 jaar.

Kunnen coaching- en adviesafspraken geannuleerd worden?

Ja, afspraken kunnen maximaal 4 uur van tevoren worden geannuleerd of verplaatst. Je brengt mij hiervan op de hoogte via e-mail of je past het aan in het boekingsprogramma Calendly waar je de afspraak hebt gemaakt. Ik kan echter niet garanderen dat ik voldoende ruimte heb in mijn agenda voor nieuwe afspraken.

Als de afspraak later dan 4 uur van tevoren afgezegd wordt, dan vervalt de afspraak en kan het dus niet worden ingehaald.

Wat kan je verwachten van een online programma?

Tijdens een online programma deel ik eveneens mijn kennis, ervaring en tools om succesvol aan online marketing te kunnen doen. Zelf moet je ook naast deze training voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en het implementeren van tips en advies.

Ik kan niet garanderen dat een online programma successen in jouw leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me naar redelijkheid inspannen om jou de beste ondersteuning te geven. De vorm van deze ondersteuning wordt besproken op de website.

In een online programma verwijs ik vaak naar tools en plugins van derden. Deze tools en plugins zijn niet altijd gratis. De kostprijs van het gebruik van deze tools en plugins zit niet in de deelnameprijs berekend en is geheel voor jouw rekening. Ik verplicht je echter niet om gebruik te maken van deze tools, al zal dit in sommige gevallen invloed hebben op de resultaten die je behaalt bij het volgen van een online programma.

Hoe gebeurt de betaling?

De betaling gebeurt steeds vooraf via de online betalingsmodule op mijn website of via een online betalingslink via e-mail. Betalen kan online via iDeal, MrCash/Bancontact, Paypal en kredietkaarten. Na je betaling ontvang je onmiddellijk een factuur via e-mail. Zonder voorafbetaling is een overeenkomst niet geldig.

Voor sommige diensten kan de betaling ook in termijnen worden voldaan. Als je het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de dienst de verplichting tot betaling bestaan. Wanneer termijnbetalingen worden verzuimd, dan houd ik mij het recht voor om toegang tot de dienst, alsook mijn verplichtingen jegens jou, op te schorten met onmiddellijke ingang.

Hoe gebeurt de aanmelding voor een dienst?

Aanmelden voor mijn diensten kan enkel online. De overeenkomst tussen jou en mij komt dus online, na acceptatie van deze algemene voorwaarden, en na betaling, tot stand. Aanmelden kan via de website of in sommige gevallen via een aanmeld- of betalingslink die je via e-mail ontvangt.

Wat als jij, als klant, niet tevreden bent van mijn dienst?

Dan vind ik dat heel erg jammer. Omdat ik overtuigd ben van de waarde van mijn diensten, bied ik een niet-goed-geld-terug-garantie aan voor coachingtrajecten en online programma’s, ook al ben ik voor B2B-transacties bij wet niet verplicht. Indien je binnen 30 dagen niet tevreden bent, dan maak ik zonder problemen het geld terug naar je over, op voorwaarde dat ik, eerst jouw huiswerk nakijk, en dat je het tijdig meldt en bespreekbaar maakt. Dit doe je steeds via e-mail binnen de 30 dagen na jouw (eerste) betaling.

Is er een mogelijkheid om tussentijds met een samenwerking te stoppen?

De overeenkomst tussen jou en mij is wettelijk niet opzegbaar, waardoor ik niet verplicht ben om jou je geld terug te geven, tenzij je gebruik maakt van de 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie, mits mijn goedkeuring. Niettemin wil ik graag met je in gesprek om te kijken hoe we beiden met een goed gevoel uit onze samenwerking kunnen stappen.

Zelf behoud ik steeds het recht om de samenwerking stop te zeggen, zonder opgaaf van reden. Ik breng je hiervan op de hoogte via e-mail. Uiteraard betaal ik jou dan het volledige bedrag terug, minus eventuele gemaakte kosten.

Overmacht

Jij en ik kunnen beroep doen op overmacht, wanneer het voorval zich voordeed na het sluiten van de overeenkomst, het voorval onvoorzienbaar was op het ogenblik van onze overeenkomst en het niet te wijten is aan een fout van jouw kant uit. Het vooral moet bovendien resulteren in het onmogelijk uitvoeren van de overeenkomst, zij het tijdelijk of definitief. Het voorval moet bovendien absoluut zijn, en niet louter een bemoeilijking van de verplichtingen van de overeenkomst, of het duurder worden van de uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan zijn zowel jij als ik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan jou of mij.

Indien ik de overeenkomst bij intreden van overmacht reeds gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen.

In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Aansprakelijkheid

Voordat je mij aansprakelijk wil stellen verwacht ik eerst van jou een e-mail om een ingebrekestelling aan mij te melden. In deze e-mail geef je mij duidelijke redenen aan waarom je mij aansprakelijk wil stellen. Ook geef je mij een redelijke termijn om te reageren of eventuele fouten te herstellen.

Mocht ik aansprakelijk blijken voor schade die is ontstaan door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade, tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs en dit exclusief BTW.

In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in dit betreffende geval.

Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van mijn kant.

Wat te doen bij conflict?

Dan zoeken we eerst samen naar een oplossing. Lukt dat niet, dan neemt de rechtbank van Gent, afdeling Brugge, het over. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Hoe zit het met de intellectuele eigendomsrechten?

Ik heb de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al mijn diensten. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of inhoud kunt gebruiken voor jouw eigen schrijfsels, noch mag je ze (online) gebruiken, dupliceren of verspreiden. Je mag wel mijn blogs delen op de sociale netwerken. Wil je toch tekst of inhoud gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan mij.

Hoe zit het met privacy?

Omdat ik er alles aan wil doen om jouw privacy te beschermen, hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website bezoekt en wanneer je een beroep doet op mijn diensten. Deze website wordt bovendien beheerd onder een geldig SSL-certificaat en wordt geforceerd over https://.

Om gebruik te maken van mijn diensten heb je je aangemeld met jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsgegevens. Deze gegevens gebruik ik enkel voor mijn eigen administratie, om je te kunnen helpen doorheen mijn diensten en om mijn diensten te verbeteren. Deze gegevens worden ook vermeld op de factuur die je na betaling ontvangt en die ik ingeef in mijn boekhouding.

E-mailnieuwsbrief

Als je je naam en e-mailadres hebt opgegeven via mijn website, dan ontvang je mijn e-mailnieuwsbrief. Je ontvangt deze nieuwsbrief maximaal twee keer per week. Afmelden voor de nieuwsbrief kan makkelijk via de link onderaan elke e-mailnieuwsbrief. Jouw gegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Gedrag en bezoekgegevens website

Op mijn website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze bezoekgegevens gebruik ik enkel voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruiksvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn website wordt bezocht, maar ik krijg geen persoonsgegevens door.

Derden

Het kan zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dan gaat dit over een eventueel strafrechtelijk onderzoek. In geen geval geef ik jouw gegevens door aan personen of bedrijven.

Betalingsgegevens

Ik heb geen toegang tot de betalingsgegevens die jij opgeeft bij de aankoop van mijn diensten. Voor online betalingen maak ik gebruik van de betalingsdiensten van Mollie.

Cookies

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren. Ook maak ik gebruik van een Facebook-pixel.

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts te kunnen delen op verschillende sociale netwerken. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de verschillende sociale netwerken om te weten welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan wanneer je deze knoppen gebruikt.

Ik vraag steeds jouw toestemming om cookies te mogen plaatsen via de cookieverklaring onderaan mijn website. Als je op mijn website surft, dan ga ik ervan uit dat je akkoord gaat met deze cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Conform de GDPR-wetgeving worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt via deze website en gekoppelde gegevensverwerkers, waaronder WordPress (bezoekgegevens en klikgedrag), WooCommerce (bij aankoop: naam, adres, telefoon, e-mailadres en BTW-nummer, aankoopgedrag), Facebook (via Pixel: klik-, weergave en kijkgedrag, via Leadformulier: voornaam en e-mail), Mollie (bij online betaling: betalingsgegevens), Calendly (bij het maken van een online afspraak: voornaam en e-mailadres), MailerLite (bij opt-in: voornaam en e-mailadres, bij aankoop: aankoopstatistieken), Typeform (bij invullen vragenlijsten: voornaam en antwoorden op vragen), Monarch (bij delen op sociale media: deelgedrag), Zoom (bij aanmelding webinar: voornaam en e-mailadres), Vimeo (bij bekijken video’s: klik- en kijkgedrag), Zapier (veilige koppeling tussen opgenoemde gegevensverwerkers), ConnectLeads (veilige verbinding Facebook Leadformulier en MailerLite: voornaam en e-mailadres).

Persoonsgegevens worden bijgehouden zolang dit nodig wordt geacht voor de vlotte werking van bovengenoemde tools. Klantgegevens worden bijgehouden zolang jij gebruik blijft maken van mijn diensten. Ik heb geen toegang tot betalingsgegevens, verzameld via Mollie. Opt-in-gegevens worden bijgehouden zolang jij je niet zelf uitschrijft voor mijn mailinglijst(en).

Inzage en aanpassing persoongegevens

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonsgegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Dit betreft enkel de persoonsgegevens waartoe ik zelf toegang heb, via deze website of gekoppelde gegevensverwerkers. Neem daarvoor contact met me op.

Volgens de nieuwe GDPR-wetgeving heb je op elk moment het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact met me op.

Affiliate-links

Op mijn website en in sommige e-mails maak ik gebruik van affiliate links. Wanneer iemand een account registreert bij de tool waarnaar de link verwijst, ontvang ik een kleine commissie, alsook als je een boek aankoopt, gelinkt vanaf deze website.

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 8 februari 2018.
Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Check dus regelmatig deze pagina om wijzigingen te bekijken.
Indien je reeds klant bent bij mij, dan word je van wijzigingen via e-mail op de hoogte gesteld.

Pin It on Pinterest