Algemene voorwaarden

Op deze pagina kan je mijn algemene voorwaarden lezen.
Ik heb een dynamisch bedrijf, wat betekent dat deze voorwaarden te allen tijde kunnen worden gewijzigd of aangevuld.
De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de wijzigingsdatum (zie onderaan deze pagina).

Inleiding

Voor de leesbaarheid van deze verklaring heb ik het ik-formaat gebruikt. “Ik”, “mij” of “mijn” staat voor mijn bedrijf “Daisy De Boevere”. “Jij,” “jou” of “jouw” staat voor jouw bedrijf, of jou als klant. “Wij”, “ons” of “onze” staat voor als ik het over jou en mij heb. Waar “samenwerking” of “overeenkomst” staat, gaat het om diensten die ik aanbied en waar je gebruik van maakt. Waar “website” staat, verwijs ik naar deze website met de domeinnaam daisydeboevere.be.

Bedrijfsgegevens

Daisy De Boevere is een initiatief van Espavo Coaching & Consultancy VOF.
Bedrijfsnaam: Espavo Coaching & Consultancy VOF (Espavo VOF)
Bedrijfsadres: Torhoutse Baan 95, 8470 Gistel, België
Ondernemingsnummer: 0834.837.131
BTW: BE 0837.834.131
RPR Gent, afdeling Oostende

Wie kan gebruik maken van mijn diensten?

Ik bied mijn diensten en producten aan zowel particulieren, zelfstandig ondernemers als bedrijven in het Nederlandstalige gebied van België en Nederland.

Is er garantie op succes?

Nee. Ik kan niet garanderen dat mijn diensten en producten succes zullen genereren in jouw leven of bedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten die je behaalt wanneer je gebruik maakt van mijn diensten. Ik zal echter redelijke inspanningen leveren om jou de beste ondersteuning te bieden. De vorm van deze ondersteuning wordt besproken op de website.

Wat zijn de prijzen?

De prijzen van mijn diensten en producten staan vermeld op mijn website. Mijn tarieven staan vast, maar worden op termijn verhoogd. Dan zie je de nieuwe prijzen op de website staan. Soms geef ik een korting of promotie. Ze zijn altijd tijdelijk. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan eerder gecommuniceerde prijzen, verlopen kortingen of promoties. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief 21% B.T.W.

Hoe wordt de betaling uitgevoerd?

Kom je naar de praktijk bij mij thuis, dan betaal je steeds op het einde van een sessie. Dit kan met jouw bank-app of Payconiq, ofwel contant (liefst met gepast geld). Bij een online sessie stuur ik jou een betalingslink op het einde van de sessie in de Zoom chat die je onmiddellijk kan gebruiken om de betaling in orde te maken. Betalen kan dan via Bancontact, iDeal, Paypal of creditcard.

Voor workshops en curssusen dient de betaling steeds bij inschrijving te worden voldaan. Hiervoor voorzie ik voor jou een betalingslink die je ontvangt via e-mail of Whatsapp. Betalen kan dan via Bancontact, iDeal, Paypal of creditcard. Eventueel kan er ook in termijnen worden betaald.

Een mentoring-abonnement betaal je bij inschrijving via de Stripe betalingslink op deze website of via de BuyMeACoffee-pagina. Betalen bij Stripe kan via Bancontact, iDeal, Paypal of creditcard. Via BuyMeACoffee kan enkel betaald worden met creditkaart. Het bedrag wordt dan maandelijks van jouw kaart afgeschreven tot je het abonnement opzegt. Het abonnement is dus maandelijks opzegbaar.

Hoe gebeurt de registratie voor een dienst of product?

Je kunt je online inschrijven voor mijn diensten of producten, of een nieuwe afspraak maken aan het einde van de offline sessie. De overeenkomst tussen jou en mij komt tot stand na acceptatie van deze voorwaarden. Aanmelden kan via de website, e-mail, Whatsapp of tijdens offline sessies.

Boekingen

Boekingen worden gepland via e-mail, Whatsapp of op het einde van een offline sessie. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij latere annulering of afwezigheid breng ik 50% in rekening, tenzij er sprake is van overmacht. Je kunt jouw afspraak annuleren of opnieuw inplannen door mij een e-mail te sturen of een Whatsapp-bericht te sturen.

Kan een samenwerking vroegtijdig worden stopgezet?

Alle aankopen zijn definitief. Toch ga ik graag met je in gesprek om te kijken hoe we allebei met een goed gevoel uit onze samenwerking kunnen stappen. Ik behoud altijd het recht om de samenwerking zonder opgaaf van reden op te zeggen. Ik zal jou hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Het tot dan toe betaalde bedrag krijg je uiteraard van mij terug.

Overmacht

Jij en ik kunnen ons op overmacht beroepen als het incident zich heeft voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst, het incident onvoorzienbaar was op het moment van onze overeenkomst en het niet te wijten is aan een fout van jouw kant. Bovendien moet het vooral leiden tot een onmogelijke uitvoering van de overeenkomst, hetzij tijdelijk, hetzij definitief. Verder moet het incident absoluut zijn en niet louter een complicatie van de verplichtingen uit de overeenkomst, of de uitvoering van de overeenkomst duurder worden.
Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 60 dagen, zijn zowel jij als ik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan jou of mij. Indien ik bij het intreden van overmacht de overeenkomst al gedeeltelijk heb nagekomen of zal kunnen nakomen, en het nagekomen gedeelte is vervuld, ben ik gerechtigd het reeds nagekomen gedeelte in rekening te brengen.
In geval van overmacht zal ik mij naar alle redelijkheid inspannen om jou desgewenst een alternatieve oplossing te bieden.

Vrijwaring

Alle informatie op deze website is te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Ik geef geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die je onderneemt op basis van de informatie die je op deze website vindt, is strikt op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van mijn website.
Vanaf mijn website kan je andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel ik ernaar streef om alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites te bieden, heb ik geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat ik de mogelijkheid heb om een link te verwijderen.
Betrokken zijn bij mijn aanbod is een persoonlijke reis van onderzoek en verkenning die niet lichtvaardig moet worden aangegaan. De materialen zijn ontworpen voor jouw inspiratie. Ze moeten worden gebruikt met dien verstande dat ik niet betrokken ben bij het geven van enig soort psychologisch of ander professioneel advies. Ik ben niet aansprakelijk voor enige fysieke, psychologische, emotionele, financiële of commerciële schade. De inhoud van sommig materiaal is slechts de uitdrukking en mening van de auteur, en niet noodzakelijk die van mezelf. Er worden geen garanties of garanties uitgedrukt of geïmpliceerd door mijn keuze om de inhoud op te nemen. Je bent volledig verantwoordelijk voor jouw eigen keuzes en handelingen.

Aansprakelijkheid

Voordat je mij aansprakelijk stelt, verwacht ik eerst een e-mail van jou om mij een ingebrekestelling te melden. In deze e-mail geef je mij duidelijke redenen waarom je mij aansprakelijk wilt stellen. Je geeft mij ook een redelijke termijn om te reageren of eventuele fouten te corrigeren. Indien ik aansprakelijk ben voor schade ontstaan door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of anderszins, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs. En dit inclusief btw.
In het geval dat ik verzekerd ben, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in dit specifieke geval. Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet indien mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van mijn kant.

Wat te doen in geval van conflict?

Dan zoeken we eerst samen naar een oplossing. Lukt dat niet, dan neemt de rechtbank van Gent, afdeling Oostende, het stokje over. Op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Vragen / Update

Deze versie is voor het laatst aangepast op woensdag 1 mei 2024.
Ik behoud het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Kijk dus regelmatig op deze pagina om wijzigingen te zien.
Vragen over deze voorwaarden? Stuur mij een e-mail.

Deze website gebruikt cookies. Indien je doorgaat met het gebruik van deze website, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies.  Meer info