Daisy De Boevere

Grondbeginselen

Het Human Design Systeem rust op een aantal basisprincipes.
Daarnaast kent het systeem vele lagen aan informatie die jou iets vertellen over jouw unieke natuur.
De bedoeling is om dit in jezelf te observeren, bij wijze van experiment, opdat nieuw bewustzijn kan groeien en er een diepe staat van acceptatie kan komen.


Voor we in de grafiek duiken wil ik hieronder dus een aantal grondbeginselen aanhalen die meer vertellen over waar Human Design op is gestoeld.


1. Neutrino's
2. Geen Keuze
3. Conditionering

Neutrino's


Human Design gaat uit van het bestaan van neutrino's.
Neutrino's zijn subatomische deeltjes die een minuscule hoeveelheid massa hebben. 
Neutrino's zijn afkomstig van sterren en reizen iets trager dan de snelheid van het licht doorheen het universum, waarbij ze ook in aanraking komen met planeten en onze lichamen.


Onze eigen zon is verantwoordelijk voor zo'n 70% van de neutrino's die zich doorheen ons zonnestelsel bewegen. Een kleiner percentage komt van de planeet Jupiter en van de sterren buiten ons zonnestelsel. Vele miljarden neutrino's zijn voortdurend in beweging. We bevinden ons in een neutrino-oceaan, zou je kunnen zeggen.


Door hun kleine massa zijn ze in staat om doorheen materie zoals planeten en onze lichamen heen te bewegen, waarbij ze informatie van die materie met zich meenemen. Wanneer zij onze lichamen penetreren, dan ontvangen wij die informatie die we ervaren als een soort externe invloed.


Tijdens ons geboorte en zo'n 3 maanden voor onze geboorte ervaren we respectievelijk twee afdrukken van neutrino's die we de rest van ons leven met ons meedragen. Deze twee afdrukken zijn verantwoordelijk voor respectievelijk ons Design (het lichaam, wat onbewust is voor de Persoonlijkheid, het rood in onze grafiek) en onze Persoonlijkheid (onze geest, wie we denken dat we zijn, het zwart in onze grafiek). Deze twee afdrukken worden door de Magnetische Monopool, die ervoor zorgt dat we de illusie van dit bestaan kunnen ervaren, samengehouden in een soort "geforceerd huwelijk" dat we visueel weergegeven zien in de Human Design-lichaamsgrafiek.

Geen keuze


Een van de belangrijkste basisconcepten — en meteen ook al het meest uitdagende concept — is het principe van "geen keuze."
Hiermee wil het Human Design Systeem jou in de kern laten kennismaken met het ontbreken van "vrije wil" in dit leven. 


In Human Design is alles gebaseerd op het hebben van natuurlijke aanleg (jouw definitie en unieke natuur dus), o.a. via wat je genetisch hebt meegekregen, maar ook wat neutrino's aan unieke "afdruk" hebben nagelaten toen ze door de planeten en jouw lichaam heen reisden tijdens jouw geboorte en ca. 3 maanden voor jouw geboorte (toen jouw "ziel" jouw lichaam binnen kwam).


Onze definitie, of onze ware natuur die deels ons lichaam op een bepaalde manier heeft gebouwd alsook onze persoonlijkheid heeft "afgedrukt," blijft ons hele leven bij ons en maakt dus de persoon die we in dit leven behoren te zijn. Niettemin hebben we ook een bepaalde "openheid" en zijn we onderhevig aan invloeden van buitenaf, alsook hebben we natuurlijk allemaal een mind (geest) die zich bewust lijkt te zijn van het hebben van een lichaam en het hebben van levenservaringen, wat de indruk wekt dat we "vrije wil of keuze" hebben.


Toch wijst Human Design naar een groter programma dat aan het werk is en waar we allemaal aan onderhevig zijn.
Het grotere programma zou ons leven, alsook hoe we als radartje in een groter geheel opereren, dicteren.


Alles in Human Design daagt ons dus uit om het leven te omarmen zoals het is en elke notie of illusie van "vrije keuze" los te laten, door zich over te geven aan de unieke, innerlijke leiding van ons lichaam, die afgestemd lijkt te zijn op dat grotere programma buiten de wil en het bewustzijn van de geest om. Doen we dat niet en blijven we vasthouden aan de illusie van "vrije keuze," dan ervaren we heel veel weerstand en onnodig lijden in ons leven, claimt Human Design.


Interessante artikels:

Conditionering


Human Design gaat van het principe uit dat elk mens een geconditioneerd bestaan leeft. Zo ervaren we verschillende soorten conditionering:


  1. Historische en trauma-conditionering: Van kleinsaf aan worden we geconditioneerd door onze omgeving, cultuur en de structuren en systemen waarin we opgroeien om een bepaald iemand te worden. Doorheen levenservaringen en traumatische gebeurtenissen adopteren we bovendien allerlei copingstrategieën om met het leven om te kunnen gaan. Deze conditionering zet zich vast als laagjes bovenop onze ware natuur.
  2. Actuele conditionering via relaties: Daarnaast bewegen neutrino's zich doorheen onze lichamen en brengen zo informatie met zich mee van de mensen die we in dit leven ontmoeten. Van zodra we ons "in aura" met iemand bevinden, wordt deze informatie uitgewisseld, waardoor we nooit echt onszelf kunnen zijn in het bijzijn van anderen, maar deel worden van een nieuwe entiteit die tijdelijk gevormd wordt door het samensmelten van aura's. Ook via online contact ervaren we deze samensmelting, zij het vaak minder intens en acuut.
  3. Actuele conditionering via transits: Vanuit de ruimte worden we bovendien op dagelijkse basis ook nog geconditioneerd door de miljarden aan neutrino's die door ons lichaam heen bewegen en informatie vanuit het zonnestelsel met zich meebrengen. Afhankelijk van waar bepaalde planeten zich bevinden t.o.v. de Aarde en waar wij ons bevinden, ervaren we tijdelijke individuele, tribale en collectieve invloeden. Men noemt dit in Human Design ook vaak het (neutrino) "weerbericht."


Human Design daagt ons uit ons bewust te worden van de conditionering die enerzijds actueel gaande is, zodat we ons daar niet mee gaan identificeren maar het als een tijdelijke ervaring beschouwen, alsook om de laagjes historische conditionering "af te pellen," waardoor onze ware natuur weer kan doorschijnen. Dit laatste noemen we "deconditioneren."


Human Design gaat ervan uit dat een mens minstens 7 jaar intens moet deconditioneren om opnieuw een notie te krijgen van diens ware natuur. Deze 7-jarige cyclus stelt ons in staat om bij celvernieuwing de conditionering uit het celgeheugen te wissen, gezien de meeste cellen in ons lichaam na 7 jaar volledig zijn vernieuwd. Men noemt dit in Human Design het "deconditioneringsproces," dat begint bij het aangaan van het experiment, na het ontvangen van een eerste reading van jouw unieke grafiek en/of het volgen van een Living Your Design ontwakings-workshop.


Interessante artikels: