Daisy De Boevere

Start met ontcijferen

Hieronder duiken we in de bovenste laagjes van jouw unieke Human Design-lichaamsgrafiek.
Om die laagjes goed te kunnen meevolgen is het slim om eerst jouw grafiek te berekenen.

TYPE & STRATEGIE


In Human Design bestaan er vier Types met elk hun eigen specifieke "aura:"

Om correct te opereren dient elk Type een Strategie te volgen:


 • Manifestors moeten informeren voor ze actie ondernemen;
 • Generators (en Manifesting Generators) moeten wachten om te antwoorden, het leven naar hen toe laten komen;
 • Projectors moeten wachten op de uitnodiging en de herkenning van hun gave om te zien;
 • Reflectors moeten een volledige maancyclus wachten.


Indien de Strategie niet wordt gevolgd, dan ervaren Manifestors boosheid en woede i.p.v. vrede, ervaren Generators frustratie i.p.v. tevredenheid en voldoening, ervaren Projectors bitterheid i.p.v. succes en ervaren Reflectors teleurstelling i.p.v. verrassing en verwondering.

AUTORITEIT


In Human Design leren we over Innerlijke en Uiterlijke Autoriteit en hoe het volgen van onze Innerlijke Autoriteit (of het eren van ons uniek besluitvormingsproces) ervoor zorgt dat we beslissingen kunnen nemen in het leven die correct voor ons zijn.


Innerlijke Autoriteit is de innerlijke intelligentie die ons in staat stelt te weten of een beslissing voor ons correct is of niet. Het is alsof elk van onze lichamen een innerlijk kompas of GPS bezit dat onthult of iets een gezond en bevredigend gebruik van onze energie is, of niet. Onze Innerlijke Autoriteit is een op het lichaam gebaseerd “weten” dat voorafgaat aan de kennis van de geest, en om er toegang toe te krijgen, moeten we beter naar ons lichaam luisteren:


 • Emotionele Autoriteit (alle Types, behalve Reflector): jij ervaart geen waarheid in het moment. Je dient jouw emotionele golf te eren en te wachten tot helderheid zich aandient.
 • Sacrale Autoriteit (enkel Generators en Manifesting Generators): jij kan jouw waarheid ontdekken door naar jouw Sacrale respons te luisteren wanneer jou een ja/nee-vraag wordt gesteld.
 • Miltautoriteit (enkel Manifestors en Projectors): jij ervaart jouw waarheid enkel in het moment via een intuïtieve hit of stem. 
 • Ego-autoriteit (enkel Manifestors en Projectors): je ervaart jouw waarheid door op te merken waar jij wilskracht voor hebt en datgene te doen dat jou ook iets oplevert.
 • Zelfgeprojecteerde Autoriteit (enkel Projectors): jij ervaart jouw waarheid door te luisteren naar de subtiele frequenties en spontaniteit van jouw eigen stem, die jou verklapt waar jij van houdt en welke richting je uit moet.


Sommige mensen hebben geen Innerlijke Autoriteit, maar een uniek besluitvormingsproces, waarin op termijn helderheid kan worden verworven door dat proces te doorlopen en te eren:


 • Mentaal-geprojecteerde Autoriteit (enkel Projectors): je ervaart jouw waarheid door een tijdlang te klankborden met vertrouwenspersonen en daarbij goed te luisteren naar wat je zegt, zonder beïnvloed te worden door de mening, oordelen en perspectieven van anderen.
 • Maanautoriteit (enkel Reflectors): jij ervaart jouw waarheid door een volledige maancyclus (ca. 27,5 dagen) tijd te nemen vanaf het moment dat een probleem, vraagstuk of uitnodiging zich aandient, wat vaak resulteert in ofwel de spontane oplossing van het probleem of vraagstuk, ofwel helderheid verkrijgen over wat te doen.


Uiterlijke Autoriteit
is het vermogen om je authentieke perspectief te bieden. Dit perspectief is afgeleid van jouw specifieke ontwerp, als een uitdrukking van jouw uniekheid. Wij, als 9-gecentreerde menselijke wezens, zijn ontworpen om met anderen gemeenschap te hebben en onze unieke perspectieven over het leven, de waarheid en alles daartussenin te delen. We kunnen anderen zo goed mogelijk van dienst zijn als we onze inzichten, ideeën en meningen op het correcte moment communiceren. Door je geest op deze manier te gebruiken, wordt het een hulpbron voor anderen.

CENTRA-DEFINITIE


In de Human Design-lichaamsgrafiek vinden we negen centra die met elkaar verbonden zijn door 36 kanalen. In totaal bevat de grafiek 64 poorten, die verwijzen naar de 64 I-Tjing hexagrammen, die samen de 36 kanalen tussen de centra vormen.

Centra
Negen-Centra
Niet-zelf-centra

Wat ingekleurd is in jouw lichaamsgrafiek noemen we "gedefinieerd." Deze elementen zijn een vast en betrouwbaar deel van wie jij bent. Wat niet ingekleurd is in jouw lichaamsgrafiek noemen we "ongedefinieerd" (indien er minstens één poort geactiveerd is) of "open" (indien er geen enkele poort geactiveerd is). Via deze openheid nemen we de wereld binnen. Dit is waar we het meest vatbaar zijn voor conditionering van de buitenwereld. Als we ons identificeren met wat er binnenkomt via deze openheid, dan leven we vanuit ons niet-zelf. Human Design daagt ons uit om dit niet-zelf los te laten, als het ware te "deconditioneren," en ons terug te verbinden met ons ware zelf, onze definitie.


Interessante artikels:
Mijn persoonlijk gedefinieerd-Ego verhaal


Verdieping:
Sacrale Sessies

PROFIEL


Elk mens heeft ook een profiel dat jou laat zien welk "kostuum" je als het ware draagt in de film van het leven.
Zo zijn er in totaal 12 profielen, bestaande uit de 2 lijnen van onze Persoonlijkheidszon-activatie en Design-zon-activatie.


Hoe vind je je profiel?


Je neemt het lijn-cijfer van de activatie in jouw Persoonlijke zon (zwart) en het lijn-cijfer in de activatie van jouw Design-zon (rood) — zie afbeelding. Het Persoonlijksheidscijfer (zwart) komt eerst en daarna het Designcijfer (rood). In onderstaand voorbeeld is het profiel dus: 4/6 Opportunist Rolmodel

Zo zijn er twaalf combinaties mogelijk:

1/3 Onderzoeker Martelaar

1/4 Onderzoeker Opportunist

2/4 Kluizenaar Opportunist

2/5 Kluizenaar Ketter

3/5 Martelaar Ketter

3/6 Martelaar Rolmodel

4/6 Opportunist Rolmodel

4/1 Opportunist Onderzoeker

5/1 Ketter Onderzoeker

5/2 Ketter Kluizenaar

6/2 Rolmodel Kluizenaar

6/3 Rolmodel Martelaar

Interessant artikel:

5/1 Ketter Onderzoeker