Wat is lifecoaching?

15 jan 2024 | Lifecoaching | 0 Reacties

Een lifecoach is iemand die mensen ondersteunt en begeleidt in het verkrijgen van inzicht in diens eigen leven en het behalen van een bepaald doel. Lifecoaching is, in tegenstelling tot therapie, vaak veel meer doel- en resultaatgericht. Je werkt ergens naartoe. Natuurlijk kan die doelstelling ook gaandeweg veranderen, naargelang wat je leert over jezelf en het leven.

Als lifecoach is het mijn taak om de juiste vragen te stellen zodat jij zelf tot inzicht kan komen en de antwoorden in jezelf kan vinden. Het is dus niet de bedoeling dat jij gewoon de coaching “ondergaat,” maar dat je net ten volle vanuit je eigen autonomie gaat leven en de coaching dus beleeft. Als coach biedt ik dan ook geen oplossingen aan, maar daag ik je uit die oplossingen zelf te vinden of te gaan kijken wat voor jou werkt en wat niet.

Als coach fungeer ik ook als klankbord en help ik je overzicht te krijgen. Je leert zo afstand te nemen van jouw situatie om het geheel beter te kunnen overzien, wat vaak leidt tot nieuwe inzichten en perspectieven.

In de film van jouw leven speel jij immers de hoofdrol. Maar doordat we zo opgaan in die film, als acteur in onze rol, is het vaak moeilijk om de film te overzien. Een lifecoach helpt je dus om even afstand te nemen van wat er zich op het doek afspeelt en in de bioscoopzaal te gaan zitten om vanuit een ander perspectief naar jouw leven te kijken. Dit leunt ook erg aan bij de filosofie van Human Design, een tool waarmee ik ook heel vaak werk.

Wat biedt een lifecoach?

Mensen die beroep doen op een lifecoach zijn meestal mensen die een behoefte of verlangen voelen om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen. Ze voelen dat ze nog meer potentieel in zich hebben en willen dat uit zichzelf kunnen halen. Maar het kan ook gaan over meer “rust” creëren in het leven, nadat je al hard aan jezelf hebt gewerkt, waarbij je dus leert ontspannen in het leven dat je hebt. Je hoeft niet altijd iets “beters” na te streven. Je kan ook gewoon willen landen in je eigen leven en in de verbinding met jezelf.

Waar meestal een lifecoach voor wordt ingeschakeld:

 • omgaan met stress
 • beter willen kunnen functioneren (in een groep bv.)
 • je eigen potentieel benutten
 • op zoek naar een gevoel van “gelukkig zijn”
 • het bereiken van een bepaald doel in je leven
 • het managen van jouw energieniveau
 • balans vinden tussen leven en werken
 • grenzen leren stellen en onderhouden
 • ontwikkelen van kernstabiliteit in jezelf
 • werken aan meer zelfvertrouwen en zelfzekerheid
 • leren beslissingen nemen in het leven
 • jezelf leren kennen en die ruimte durven innemen als jezelf
 • etc.

De redenen om een lifecoach in te schakelen kan dus allerlei zijn, maar heeft meestal te maken met het gevoel dat er “meer” is in het leven dan wat je momenteel al leeft, een verlangen om er meer uit te halen, meer jezelf te kunnen zijn, te ontdekken wie je bent en hoe je jezelf in de wereld kan zetten, omgaan met de stress en druk van de maatschappij, etc. Eigenlijk alle thema’s die aan bod komen in wat wij het dagelijks leven noemen en hoe we daarmee omgaan.

De relatie tussen coach en cliënt

Het allerbelangrijkste in de relatie tussen jou en de lifecoach is vertrouwen.
We werken bij uitstek aan een vertrouwensband die mag groeien doorheen de sessies, zodat jij je comfortabel voelt om meer van jezelf te durven laten zien en om ook moedige stappen te durven zetten.

Het bouwen aan zo’n vertouwensrelatie neemt natuurlijk tijd in beslag. Daar is ook wederzijds respect en empathie voor nodig. Soms worstelen mensen ook met een angst om te vertrouwen wat een lastig obstakel kan zijn, maar ook deel van het proces is.

In het begin is er dus een bepaalde mate aan comfortabel-zijn bij elkaar nodig, zodat je op termijn ook echt aan de slag kan. We bouwen dus rustig en langzaam op, op jouw eigen tempo. Je kan op elk moment aangeven hoe jij dat ervaart, zodat we steeds kunnen bijsturen waar nodig.

Echter, coaching is geen reeks van gezellige gesprekjes. Het is ook daadwerkelijk de bedoeling om uiteindelijk uit je comfortzone te stappen. Er moet ook gewerkt worden natuurlijk; daar kom je ook voor. Daarom is die vertrouwensband ook heel erg nodig zodat je je veilig genoeg voelt om ook de oncomfortabele gevoelens en indrukken bespreekbaar te maken.

Daarnaast ben jij het steeds die het doel van de coaching in handen houdt. Als lifecoach stel ik vragen die jou uitdagen om jouw eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Ikzelf geef dus geen pasklare antwoorden. Het gaat om jouw inzicht en hoe jij tot de antwoorden en oplossingen komt die jou helpen jouw doel te behalen. Ik loop dus simpelweg een stukje met je mee op jouw pad tot zolang jij dat nodig of zinvol acht.

Het is dus ook niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt van een coach, maar dat jij eigenlijk leert hoe je die antwoorden en oplossingen in jezelf kan vinden, zodat je op jezelf kan leren vertrouwen. Natuurlijk kan je altijd beslissen om ondersteuning van een lifecoach te vragen, ook als je weet dat je op jezelf kan vertrouwen en weet hoe, maar graag dat extra duwtje wil of iemand waarmee je kan klankborden.

Jij bent het echter die moet waarmaken wat je voorop hebt gesteld. Je kan dat doel telkens bijsturen naargelang wat je leert over jezelf en het leven. Een lifecoach wandelt dus ook een stukje met je mee om jouw verantwoordelijk te houden voor de keuzes die je maakt en voor de kwaliteit van leven die je aangaat; je krijgt dus een stukje accountability van een coach om je bij de les te houden, maar steeds op een tempo dat jou past.

Niveaus van coaching

Meestal komen mensen met een specifieke hulpvraag, een knelpunt of persoonlijke vraag naar de lifecoach. Afhankelijk van die hulpvraag kunnen we op verschillende niveaus gaan werken, waarbij we eerst de oppervlakte onderzoeken en daarna de diepte kunnen induiken:

 1. Gedrag: veel hulpvragen gaan over het al dan niet goed kunnen uitvoeren van bepaalde taken, bv. in de werksfeer of thuis en loopt men dus tegen het eigen gedrag aan. “Ik kan het niet” of een gevoel van inadequaat zijn, een vaardigheid missen die ontwikkeld moet worden, uitstelgedrag, perfectionisme, tegen beperkingen aanlopen, etc.
 2. Strategie: op het volgende niveau kunnen we begrijpen dat we een bepaalde strategie nodig hebben om het initiële gedragsprobleem aan te pakken. Hier wordt jouw denkvermogen ingezet om tot oplossingen, een stappenplan of een soort aanpak/volgende stap te kunnen komen.
 3. Overtuiging: door met die strategie van het vorige niveau aan de slag te gaan, ga je vaak merken dat je tegen bepaalde overtuigingen aanloopt. Hier begint eigenlijk het echte werk en duiken we onder de oppervlakte van het probleem. Je loopt tegen jezelf aan als het ware en wordt geconfronteerd met niet-helpende gedachten die moeten getransformeerd of aangepakt worden.
 4. Identiteit: doordat je tegen beperkende overtuigingen over jezelf aanloopt wordt je vervolgens geconfronteerd met de vraag: wie ben ik eigenlijk? Je begrijpt dat veel van jouw overtuigingen werden gevormd door je opvoeding en ervaringen uit het verleden, waardoor je allerlei copingstrategieën hebt ontwikkeld om bepaalde gevoelens en emoties uit de weg te kunnen gaan. Hier begint dus het pad van “soul searching” zoals men dat noemt: je neemt een duik in je eigen binnenste, richting je essentie, je kern.
 5. Zingeving/spiritualiteit: we belanden nu op het diepste niveau waarin je je eigen conditionering in vraag stelt en gaat kijken naar wat belangrijk is in jouw leven, waarom je hier bent, wat bij jou past en wat niet. Kortom, hier komen de belangrijke levensvragen aan bod die tot duurzame transformatie kunnen leiden, omdat je op dit niveau een heuse bewustzijnsgroei kan doormaken.

Een lifecoach zal steeds trachten een niveau dieper te gaan tijdens de coaching, waardoor we niet langer tijdelijke pleisters op de wonde plakken, maar echt tot in de kern van een probleem kunnen gaan en duurzame verandering kunnen bewerkstelligen. Daarin ga je dus zij en zij met het leven zelf samenwerken, in plaats van tegen het leven te vechten. Veranderingen aan de oppervlakte blijven meestal niet duren, maar als je de moedige reis aandurft naar de diepte, dan kan de weg zelfs levensveranderend zijn.

Coaching versus (psycho)therapie

Een lifecoach zal dus steeds vertrekken vanuit het hier en nu en kijkt samen met jou naar de toekomst. Waar sta je nu en waar wil je naartoe zij belangrijke vragen die we stellen en waar jij de antwoorden op mag gaan vinden. In principe gaan we niet terug naar het verleden — dat is eerder een kenmerk van therapie — maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat je tegen bepaalde patronen uit het verleden opbotst die nog steeds actueel zijn in het hier en nu en een invloed zullen hebben op jouw toekomst.

Soms is het ook nodig om de coaching uit te stellen tot eerst bepaalde elementen uit het verleden zijn aangepakt die de coaching kunnen belemmeren, of jou momenteel belemmeren om stappen te kunnen zetten. Die problematiek kan immers soms zo zwaar zijn dat het onmogelijk voor je wordt om naar de toekomst te kijken, omdat een bepaald deel van jezelf nog als het ware “bevroren” lijkt te zijn in het verleden.

Psychotherapie gaat over het behandelen van oude psychische kwetsuren. Soms is er ook sprake van een onderliggende psychische aandoening of stoornis. Daar is gespecialiseerde hulp voor nodig die een coach jou niet kan bieden. Coaching is immers geen psychotherapie en als coach zijn we niet uitgerust om psychodiagnoses te stellen. Waar nodig kan ik jou dus steeds doorverwijzen naar een (psycho)therapeut of psycholoog voor extra ondersteuning.

Vond je dit waardevol?0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken

Categorieën

Recente reacties

Geen reacties om te tonen.

Archief

Deze website gebruikt cookies. Indien je doorgaat met het gebruik van deze website, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies.  Meer info